El Bileği Artroskopisi

 

El Bileği Artroskopisi Nedir?

El bileği artroskopisi kapalı el bileği ameliyatıdır. El bileğinde görülen bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. El bileği çevresinde oluşturulan küçük kesilerle, büyük bir kesi yapmadan yapılır. Ameliyatı gerçekleştirmek için yapılan bu küçük kesilere portal ismi verilir. Portallerin birinden kamera ile girilir problemli bölge görüntülenir. Diğer portal veya portallerden ise içeride işlemi gerçekleştirmek için gerekli aletler sokularak cerrahi işlem yapılır. Uygun olan hastalarda el bileği artroskopisi yönteminin kullanılmasının açık ameliyata göre çok sayıda faydası vardır. 

 

El Bileği Artroskopisi Nasıl Yapılır?

El bileği artroskopisi yapılabilmesi için özel aletler gereklidir. Her yerde uygulanabilecek bir yöntem değildir. Diğer eklem artroskopilerine göre (örneğin diz, omuz veya kalça) daha küçük aletler kullanılmaktadır. El bileği eklem aralığını açıp işlem yapılmasını kolaylaştırmak için özel traksiyon cihazı kullanır. Bu traksiyon cihazı dirseği sabitleyerek parmaklardan belirli kuvvetle sürekli çekme işlemi uygular. Böylece el bileği eklem aralığı açılır. Daha sonrasından küçük kesilerle portaller açılarak el bileği artroskopisi yapılır.

 

El Bileği Artroskopisi Avantajları

El bileği artroskopisi her el bileği rahatsızlığında tedavi yöntemi olarak kullanılmaz. Artroskopik tedaviye uygun hastalıklarda açık ameliyata göre avantajları fazladır. El bileği büyük bir kesi ile açılmadığı için ameliyat sonrası yapışıklık gelişme ihtimali daha düşüktür. Yapışıklık daha az olacağı için ameliyat sonrası el bileği eklem hareket kaybı çok daha az olacaktır. İyileşme süreci açık ameliyata göre daha hızlıdır. El bileği artrsokopisi daha az travmatik bir işlem olduğu için ameliyat sonrası açık ameliyata göre daha az ağrı olması beklenir. 

 

El Bileği Artroskopisi Riskleri

El bileği artroskopisi riskleri arasında küçük kesilerle portallerin oluşturulması sırasında gelişebilecek duyu siniri hasarları vardır. Bunlar radial sinir süperfisyal duyu dalı ile ulnar sinir dorsal kütanöz dallarıdır. Diğer riskler kanama, el bileği hareket kaybı, ameliyat sırasında kullanılan sıvının çevre dokulara kaçışı ile şişlik gelişmesi ve enfeksiyon olarak sayılabilir. 

 

El Bileği Artroskopisi Ameliyatı

El bileği artroskopisi ameliyatı özellikli bir cerrahi işlemdir. Her el bileği hastalığı için kullanılmaz. Bazen sadece tanısal amaçlı olarakta yapılabilir. El bileği artroskopisi için uygun hastalar cerrah tarafından belirlenir. El bileği artroskopisi ameliyatı büyük kesiler yapılmadan küçük kesilerle yapılan bir işlemdir. Kapalı el bileği ameliyatı olarakta söylenebilir. Oluşturulan küçük kesilere portal adı verilir. Müdahale edilecek bölgeye göre açılacak portallerin yeri ve sayısı değişiklik gösterir. El bileği uygun şekilde traksiyona alınır ve eklem içi izotonik sodyum klorür sıvı ile doldurularak yapılır. Portallerden birinden kamera sokularak ekrana görüntü yansıtılır, diğer portallerden ise ameliyatı yapmak için gerekli aletler sokularak el bileği artroskopisi ameliyatı yapılır. 

El bileği Artroskopisi ameliyatı esnasında görüntüsü:

El bileği Artroskopisi ameliyatı esnasında görüntüsü.

 

El Bileği Artroskopisi Ameliyatı Öncesi

El bileği artroskopisi ameliyatı öncesi hasta detaylı şekilde değerlendirilir. Gerekli muayeneler yapılır ve görüntüleme testleri tamamlanarak incelenir. El bileği artroskopisi ameliyatı öncesinde hasta ameliyatın risklerini ve ameliyattan göreceği faydayı doğru şekilde anlamalıdır. Cerrah tarafından ameliyat öncesi planlama yapılır. Hangi portallerin kullanılacağı belirlenir. Ameliyatta kullanılacak özellikli malzeme varsa bunların temini yapılır. 

 

El Bileği Artroskopisi Ameliyatı Sonrası

El bileği artroskopisi ameliyatı sonrası yara bakımı ve rehabilitasyon uygun şekilde yapılmalıdır. El bileği artroskopisi ameliyatı sonrası rehabilitasyon, yapılan spesifik prosedüre göre uygulanır. Tanısal amaçlı yapılan artroskopiler sonrasında en az dört en fazla yedi günlük el bilek ateli uygulanır. Aktif el bilek hareketleri bu süreç sonrasında başlatılır. Aktif el bilek harekelterini takiben güçlendirme egzersizlerine başlanır. Ligaman tamiri, kırık fiksasyonu gibi işlemlerden sonra belirli süre el bileğini sabit tutacak splint uygulanır. Sonrasında el bilek hareketlerine izin verilerek fizik tedavi başlanır.

 

El bileği artroskopisi hangi durumlarda uygulanır?

El bileği artroskopisi her el bileği rahatsızlığında cerrahi tedavi olarak kullanılmaz. Kullanılabildiği bazı durumlar; ganglion rezeksiyonu, el bileği sertliklerinin serbestleştirilmesi, artroskopik sinovektomi, dejeneratif artrit evlemesi (tanısal amaçlı), radial styloidektomi, dorsal radyokarpal ligaman tamiri, skafulant bağ tamiri, lunotrikuetral bağ tamiri, TFCC yırtıklarının tedavisi, skafoid kırıklarının ve Radius alt uç kırıklarının artroskopi yardımlı fiksasyonu olarak sayılabilir. 

 

El bileği ameliyatı sonrasında hareket kaybı olur mu?

Eklemi ilgilendiren her ameliyat sonrasında eklemde hareket kaybı olabilir. El bileği ameliyatı sonrasında da hareket kaybı olabilir. Ameliyat sonrasında el bileğinde hareket kaybının oluşmaması için fizik tedavi ve rehabilitasyon çok önemlidir. Eklem hareket kaybı gelişme ihtimali yüksek olan hastalarda ameliyat sonrası agresif rehabilitasyon programları uygulanarak hareket kaybının önüne geçilebilir. 

 

El bileği ameliyatı sonrasında ağrı olur mu?

Her ameliyatta olduğu gibi el bileği ameliyatı sonrasında da bir miktar ağrı olur. Ağrı genellikle ilk 1-2 günden sonra oldukça azalır. Kemik müdahalesi olan durumlarda ağrı biraz daha fazla ve uzun olabilir. Kemik müdahalesi olmadan yapılan artroskopik ameliyatlarda ağrı miktarı ve süresi oldukça azdır. 

 

El bileği platin ameliyatı iyileşme süreci nasıldır?

El bileği platin ameliyatı iyileşme süreci platinin ne amaçla konulduğuna göre ve kişiye göre değişir. Kişi sigara kullanıyorsa, diyabet gibi iyileşmeyi olumsuz etkileyen ek hastalıkları varsa iyileşme süreci uzayacaktır. Parçalı olmayan el bileği kırığı, çok parçalı el bilek kemiği kırığına göre daha hızlı iyileşir. Ortalama süre vermek gerekirse, tam iyileşme (el bileğini eskisi gibi kullanma) 2-3 aydan önce olmamaktadır. 

 

El bileği dondurma nedir?

El bileği dondurma; el bileği hareketini ortadan kaldıran cerrahi bir işlemdir. İleri derece el bilek eklem kireçlenmelerinde son aşamada uygulanır. Çok parçalı, sabitlenmesi mümkün olmayan el bilek kırıklarında veya kırıklı çıkıklarında da tedavide kullanılabilir. Kişi el bileği dondurma işleminden sonra el bileğini hareket ettiremez ama parmaklarını normal şekilde kullanmaya devam eder. 

 

Kapalı el bilek ameliyatı nedir?

Kapalı el bilek ameliyatı diğer bir adıyla el bileği artroskopisi; büyük bir kesi yapmadan küçük kesilerle kamera kullanılarak yapılan cerrahi işlemdir. Eklem içine ulaşmak için yapılan küçük kesilere portal adı verilir. Oluşturulan portallerden kamera ve aletler sokularak ameliyat gerçekleştirilir. 

 

El bileği ameliyatı kaç günde iyileşir?

El bileği ameliyatı iyileşme süreci ameliyatın ne amaçla yapıldığına ve kişiye göre değişir. Kişi sigara kullanıyorsa, diyabet gibi iyileşmeyi olumsuz etkileyen ek hastalıkları varsa iyileşme süreci uzayacaktır. Parçalı olmayan el bileği kırığı, çok parçalı el bilek kemiği kırığına göre daha hızlı iyileşir. Ganglion kisti için yapılan el bilek ameliyatı 2-3 haftada tamamen normale dönerken, bağ tamirlerinde süre 6-8 haftalara kadar uzamaktadır.  Yapılan bağ ve kemik ameliyatları için ortalama süre vermek gerekirse, tam iyileşme (el bileğini eskisi gibi kullanma) 2-3 aydan önce olmamaktadır. 

 

Artroskopi ameliyatı hangi durumlarda yapılır?

Artroskopi ameliyatı eklemi ilgilendiren rahatsızlıklarda tedavi seçeneği olarak kullanılan cerrahi bir yöntemdir. Eklem çevresinde oluşturulan küçük kesilerle ekleme ulaşılır. Eklem içi kamera yardımı ile görüntülenerek ameliyat yapılır. Bağ yaralanmaları, eklem içi kist oluşumları, eklem içi kırık tedavileri, kıkırdak hasarları, eklem kapsül rahatsızlıkları gibi eklemi ilgilendiren pek çok hastalık için artroskopi ameliyatı kullanılabilmektedir. 

 

El bileği ameliyatı kaç saat sürer?

El bileği ameliyatının ne için yapıldığında göre süre değişir. Tek parçalı bir kırık için ameliyat yapılıyorsa 45 dakika - 1 saat kadar sürerken, daha kompleks kırıklar için süre 3 saate kadar uzayabilir. Ganglion kistleri için yaklaşık yarım saat sürerken, bağ tamiri gibi işlemlerde süre 2 saate kadar uzayabilir. Ameliyatın ne kadar süreceği ile ilgili en doğru bilgiyi ameliyatı yapacak olan cerrah verecektir. 

 

El bileği kaç günde kaynar?

El bileği kırığı ek hastalığı olmayan sigara kullanmayan genç yetişkinlerde yaklaşık olarak 4-6 haftada büyük oranda kaynar. Fakat parçalı kompleks kırıklarda bu süre uzar. Skafoid kemiği kırıksa bu süre en az 8 haftadır. Skafoid kemiğinin kaynamama oranı diğer kemiklere göre yüksektir. Kaynaması için ek cerrahi işlemler gerekebilir. Kemik kaynaması aslında çok uzun bir süreçtir. Remodelasyon dediğimiz kaynamanın son evresi 2 seneye kadar uzar. 

 

Bilek kemiği ne zaman kaynar?

Bilek kemiği en erken 4-6 haftada büyük oranda kaynar. Fakat kişi sigara içiyorsa, diyabet gibi ek hastalıkları varsa bu süre biraz daha uzayabilir. Kırığın tipine ve bilekte hangi kemiğin kırıldığına göre süre uzayabilmektedir. 

 

El bileği kemiği kaynarken ağrı yapar mı?

El bileği kemiği kaynarken ağrı yapması beklenmez. Kırıkta ağrıya neden olan kırık uçlarının hareket etmesidir. Bir kırık sabitlendikten sonra kaynamaya başlar. Kaynamaya başlayan kırık kemikte hareket giderek azalıp sıfırlanacağından, ağrının giderek azalıp ortadan kaybolması beklenir. Eğer kırılan kemik üzerinde haftalar sonra ağrı devam ediyorsa kaynamamış olabilir. 

 

Yanlış kaynayan el bileği kemiği tekrar kırılır mı?

Yanlış kaynayan el bileği kemiği tekrar kırılabilir. Yanlış kaynayan el bileği kemiği fonksiyonel olarak ve klinik olarak şikayet oluşturuyorsa tekrar kırılıp doğru şekilde kaynatılabilir. Her kemik kırıldıktan sonra yanlış kaynayabilir. Yanlış kaynayan kemikler ağrı gibi şikayetlere neden olmuyorsa veya fonksiyonel olarak uzvun kullanımında bir probleme yol açmıyorsa tekrar kırılmasına gerek yoktur.

 

Önceki BlogDiz Protezi Ameliyatı (Total Diz Artroplastisi)
Sonraki BlogOmurga Cerrahisi Nedir? Hangi Hastalıkları Tedavi Eder?

Ortopedi İstanbul

Ortopedi İstanbul, uzman ortopedi hekimlerini bir araya getirerek kurulan multidisipliner bir ekiptir. Amacı, ortopedi alanında yüksek hasta memnuniyeti ve düşük komplikasyon oranı sağlamaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) ve Özel Sağlık Sigortası (ÖSS) ile anlaşmalarımız bulunmaktadır.

Telefon / WhatsApp: 0536 452 53 77

Adres: Cevizli Mah. Bağdat Cd. No:547 Maltepe / İstanbul

 

Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez.

Telif Hakkı © 2023 Ortopedi İstanbul. Tüm hakları saklıdır. | Powered by Mad Men Agency

Whatsapp