Anlaşmalı Kurumlar

 

Ortopedi Bölümü Anlaşmalı Kurumlar

Hastanemiz SGK anlaşmalı bir hastanedir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’yla (TSS) anlaşmamız vardır. TSS, SGK’nın ödediği işlemleri karşıladığı için fark alınmamaktadır. SGK’nın ödemediği malzemeler olursa sadece bunlar hastaya yansıtılır. Sadece SGK’sı olan hastalara yapılan işlemlere göre fark çıkmaktadır. Özel sağlık sigortaları (ÖSS) anlaşmamız vardır. Bankalar ve bazı anlaşmaları kurumlar ve kurumsal firmalarla özel anlaşmamız vardır. Ameliyatlardan önce bu kurumlar ve sağlık sigortalarından ön onay alınmakta ve sonrasında işlem onayı geldikten sonra tedavilere başlamaktayız.

 

Ortopedi Bölümü Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Anlaşmaları

Anlaşmalı TSS’ler aşağıdaki gibidir. Her sigorta şirketi ile anlaşmamız farklıdır. Bazı TSS’ler ameliyat ücreti ve yatış ücretleri karşılarken özellikli malzemeleri karşılamayabilir, bu TSS’ler de ön onay alınır. İşlem sonrası fark çıkarsa hastaya yansıtılır ancak bu oran çok azdır. Genel olarak TSS olan hastaların %95’i hastanemizde ücretsiz olarak tedavilerini sürdürebilirler.

 • Aegon Hayat ve Emeklilik A.Ş.
 • AK Sigorta A.Ş.
 • Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Ana Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Anadolu Anonim Türk Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Ankara Anonim Türk Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Axa Sağlığım Tamam Sağlık Sigortası
 • Bereket Emeklilik
 • Bupa Acıbadem Sigorta A.Ş.
 • CGM Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş.
 • Demir Sağlık ve Hayat Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Ethica Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Eureko Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Fiba Emeklilik A.Ş.
 • Generali Sigorta
 • Groupama Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • HDI Sigorta A.Ş.
 • İMECE Halk Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Katılım Emeklilik Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Magdeburger Sigorta A.Ş.
 • Mapfre Sigorta Fark Yok Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • NN Hayat ve Emeklilik Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Quick Sigorta
 • Ray Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Sompo Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Türk Nippon Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Türkiye Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Uni.Co Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Vakıf Emeklilik Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

 

Ortopedi Bölümü Özel ve Devlet Kurumları Anlaşmaları

Bazı özel ve devlet kurumları ile özel olarak anlaşmamız vardır. Bu kamu kurumları çalışanları yakınları hastanemizde SGK’nın ödediği işlemlerden yararlanabilirler. Özellikli malzeme dediğimiz; SGK ödemediği malzemeler hastaya yansıtılır.

 • Daruşşafaka Cemiyeti
 • PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı)
 • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
 • Türkiye Barolar Birliği (TBB)
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
 • Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı

 

Ortopedi Bölümü Özel Sağlık Sigortaları Anlaşmaları

Anlaşmalı özel sigortalar aşağıda sıralanmıştır. Birçok ulusal ve uluslararası sigorta ile anlaşmamız vardır. Bu grup hastalarımız sigorta onayına başvurarak hastanemizde ücretsiz tedavi olabilme imkanına sahiptir.

 • ACE European Sigorta (Ferdi Kaza Sigorta hastane tedavi teminatı.)
 • Aegon Hayat ve Emeklilik A.Ş.
 • AIG Sigorta
 • AK Sigorta A.Ş.
 • Allianz Sigorta A.Ş.
 • Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
 • Anadolu Sigorta A.Ş.
 • Ankara Anonim Türk Sigorta
 • Arex Sigorta
 • Axa Sigorta
 • Bupa Acıbadem Sigorta A.Ş.
 • CGM
 • Demir Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.
 • Ergo Sigorta
 • Eureko Sigorta
 • Fiba Emeklilik A.Ş.
 • Generali Sigorta
 • Groupama Sigorta A.Ş.
 • İMECE Danışmanlık
 • Mapfre Sigorta A.Ş.
 • Quick Sigorta
 • Ray Sigorta (Mediray poliçesi anlaşmamız bulunmaktadır.)
 • Sompo Sigorta (FİBA)
 • Türk Nippon Sigorta A.Ş.
 • Zurich Sigorta

 

Ortopedi Bölümü Banka Anlaşmaları

Anlaşmalı bankalar aşağıda listede belirtilmiştir. Muayene ve tetkikleri Bankalar ödemekte ve hastalara bir ücret yansımamaktadır. Ameliyat gerekirse öncesinde onay alınıp tedaviye başlanmaktadır.

 • Esbank Eskişehir Bankası T.A.Ş. Mens. Em. Sand. Vakfı
 • Fortis Bank A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı
 • T.C. Ziraat Bank ve Halk Bank A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı (TZH)
 • Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
 • Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı
 • Türkiye İş Bankası
 • Yapı Kredi Bankası Mensupları Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı

 

Özel sağlık sigortası ortopedi muayenesini kapsar mı?

Özel sağlık sigortası ortopedi muayenesini kapsar. Özel sağlık sigortası devlet hastanelerinde ve bazı özel kliniklerde geçmez. Ancak özel sağlık sigortası ortopedi İstanbul doktorları ortopedi muayenesini kapsar. Ortopedi İstanbul doktorlarının özel sağlık sigortaları ile anlaşması vardır. Bunlar anlaşmalı kurumlar listesinde yayınlanmıştır.

 

Özel sağlık sigortası ortopedi tetkiklerini karşılar mı?

Özel sağlık sigortası ortopedi tetkiklerini karşılar ve öder. Bazı özel muafiyet durumlarında kapsam dışı olup ret gelebilir ancak bunlar nadir durumlardır ve bireysel poliçelerle ilgilidir.

Özel sağlık sigortası röntgen, MR, tomografi ve ultrason gibi ortopedik görüntülemeleri karşılar. Özel sağlık sigortası ortopedi ile ilgili laboratuvar tetkiklerinize de karşılar. Ortopedi İstanbul doktorları bu tetkikleri uygun gördüğü zaman özel sağlık sigortası nadir durumlar hariç bu masrafları karşılar ve hastaya fark çıkmaz.

 

Özel sağlık sigortası ortopedi ameliyatlarını kapsar mı?

Özel sağlık sigortası bireysel nadir muafiyet durumları hariç ortopedi ameliyatlarını kapsar. Bazı poliçeler doğuştan gelen hastalıkları kapsamayabilir. Bazı özel sigortalar geçirilmiş eski hastalıkları poliçe öncesi hastalıkları muaf tutabilir. Bazı poliçeler iş kazalarını muaf tutarken bazı poliçeler spor sahasında olan yaralanmaları muaf tutabilir. Bu muafiyetler hasta ve sigorta şirketi arasında imzalanan poliçe detaylarına bağlıdır. Herhangi bir muafiyeti olmayan tam kapsamlı özel sağlık sigortaları ortopedi ameliyatlarının tüm masraflarını karşılar.

 

Özel sağlık sigortası ortopedi hastalığı tespit edildikten sonra yaptırılırsa ne olur?

Özel sağlık sigortası ortopedik hastalık tespit edildikten sonra yapılırsa mutlaka sigorta şirketine beyan edilmelidir. Beyan edilmezse ilerde ortopedi tedavisi gerektiğinde poliçe öncesi rahatsızlık nedeniyle ret gelebilir. Bu eski hastalığın sigorta kapsamına dahil edilip edilmeyeceği hasta ve özel sağlık sigortası şirketi arasında imzalanan poliçe ve anlaşma detaylarında belirtilmelidir.

 

Özel sağlık sigortası ve ortopedi ameliyatlarında bekleme süresi nedir?

Özel sağlık sigortası yaptırdıktan hemen sonra erken dönemde ortopedi ameliyatı olmanız gerekirse sigorta şirketi ret verebilir. Bazı özel sağlık sigortalarında 3 ay bazı özel sağlık sigortalarında 6 ay bekleme süresi vardır. Bazı özel sağlık sigortalarında kırık ve travma gibi acil durumlarda bekleme süresi yoktur. Bu detaylar hasta ve özel sağlık sigortası şirketi arasında imzalanan protokole bağlıdır.

 

Tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) nedir?

Tamamlayıcı sigortası SGK anlaşması bulunan özel hastanelerde geçerli bir sağlık sigortasıdır. SGK anlaşması olmayan hastanelerde tamamlayıcı sağlık sigortası ortopedi veya genel sağlık masraflarını karşılamaz.

 

Tamamlayıcı sağlık sigortası ortopedi muayenesini öder mi?

Tamamlayıcı sağlık sigortası SGK anlaşması olan özel hastanelerde ortopedi ve Travmatoloji muayenesini kapsar ve hastalar herhangi bir fark ödemeden bu hizmetten yararlanır. Ortopedi İstanbul ortopedi doktorlarının tamamlayıcı sağlık sigortaları ile anlaşması vardır ve bunlar anlaşmalı kurumlar sayfamızda mevcuttur.

 

Tamamlayıcı sağlık sigortası ortopedi görüntüleme ve laboratuvar yöntemlerinin masraflarını karşılar mı?

Tamamlayıcı sağlık sigortası ortopedi tetkiklerini karşılar. Özel muafiyetler dışında anlaşmalı tamamlayıcı sağlık sigortaları kliniğimizde ortopedi tanı ve tetkik yöntemlerini ücretsiz yaptırabilir.

 

Tamamlayıcı sağlık sigortası ortopedi ameliyatlarını karşılar mı?

Tamamlayıcı sağlık sigortası SGK ödemesi bulunan ancak kliniğimizde fark çıkan masrafları tamamlar. SGK ödemesi bulunmayan herhangi bir ameliyat ya da tedaviyi kapsamaz. Ortopedi ameliyatlarında kullanılan SGK ödemesi olmayan özellikli malzemeleri karşılamaz. Sigorta poliçesi öncesi Geçirilmiş ve beyan edilmemiş hastalıkların ortopedi ameliyatlarını ve tedavilerini karşılamayabilir. Özel muafiyetler hariç tamamlayıcı sağlık sigortası bulunan hastalar kliniğimiz de ücretsiz ortopedi ameliyatı olabilirler.

 

Tamamlayıcı sağlık sigortası ortopedi hastalığı teşhis sonrası yaptırılırsa ne olur?

Tamamlayıcı sağlık sigortası ortopedi hastalığı tanısından sonra yaptırılırsa mutlaka poliçe başlangıcında sigorta şirketine bildirilmelidir. Tamamlayıcı sağlık sigortası e-nabız kayıtlarını inceleyerek geçmiş hastalıkları, uygulanan tedavileri ve geçmişte yapılmış tanı tetkiklerini görür ve analiz eder. Günümüz şartlarında bu bilgilere ulaşmak çok kolay olduğu için ve aynı zamanda doğru beyanda bulunmamız gerektiği için tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırırken geçmiş hastalıkları sigorta şirketine bildirmek önemlidir. Bunları beyan etmek hastalığın kesinlikle muaf tutulacağı anlamına gelmez. Gerekirse poliçe detayları ve fiyatlandırmalar buna göre belirlenir. Örneğin geçmişte kayıtlı tüm ortopedi hastalıklarını kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası da vardır 

 

Tamamlayıcı sağlık sigortasında ortopedi ameliyatı öncesi onay nasıl alınır?

Tamamlayıcı sağlık sigortası olan hasta ortopedi muayenesi olduktan sonra doktor gerekli ameliyatın yönetmelikte belirtilen kodlarını tamamlayıcı sağlık sigortasına gerekçesiyle ve epikrizi ile birlikte sistemden başvuru yapar. Bu sırada hastanın poliçesi, kimlik bilgileri, beyanı, radyolojik tetkik raporları ve epikrizi hastanın sigorta onay bölümü tarafından taranır ve sigorta şirketine gönderilir. Tamamlayıcı sağlık sigortası ilgili birimleri süreci inceler. Özel muafiyetler yoksa ameliyata ön onay verir. Bu ön onay sonucunda ameliyat yapılır ve ilgili dokümanlar tamamlayıcı sağlık sigortasına gönderilir. Rakamsal ve fiyat onayı alınır ve süreç tamamlanır.

 

 

Ortopedi İstanbul, uzman ortopedi hekimlerini bir araya getirerek kurulan multidisipliner bir ekiptir. Amacı, ortopedi alanında yüksek hasta memnuniyeti ve düşük komplikasyon oranı sağlamaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) ve Özel Sağlık Sigortası (ÖSS) ile anlaşmalarımız bulunmaktadır.

Telefon / WhatsApp: 0536 452 53 77

İstanbul (Anadolu Yakası): Cevizli Mah. Bağdat Cd. No:547 Maltepe / İstanbul

İstanbul (Avrupa Yakası): Teşvikiye Mah. Hakkı Yeten Cad. Fulya Sk. Aşçıoğlu Plaza No:17 Kat:4 D:9 Şişli / İstanbul

 

Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez.

Web sitesinde bulunan tüm içerikler Ortopedi İstanbul Web ve Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. İzinsiz kullanması yasaktır. İzinsiz kullanması tespiti durumunda hukuki yollara başvurulacaktır.

Telif Hakkı © 2023 Ortopedi İstanbul. Tüm hakları saklıdır. | Powered by Mad Men Agency

Son Güncellenme Tarihi: 24-05-2024 23:10:45
Whatsapp