Dirsek Kırığı Ameliyatı

 

Dirsek Kırığı Ameliyatı Nedir?

Dirsek 3 tane kemiğin oluşturduğu bir eklemdir. Bu kemikler Humerus, Radius ve Ulna’dır. Dirsek kırığı denildiği zaman bu 3 kemikten birinin veya birkaçının kırıldığını anlarız. Dirsek kırığı ameliyatı ise bu üç kemiğin birinin veya birkaçının ameliyatıdır.

Dirsek yapısı itibari ile kompleks bir eklemdir. Bu durum dirsek kırığı ameliyatını da kompleks ve özellikli bir hale getirir. Hangi kemiğin kırıldığına ve kırığın tipine göre yapılacak ameliyatın şekli değişmektedir.

Dirsek çevresi kırıkları ile ilgili bilinmesi gereken önemli durumlardan biri; kırık sonrası rehabilitasyon iyi yapılsa dahi bir miktar hareket kısıtlılığı kalabileceğidir. Dirsek çevresinden eli besleyen damarlar ve elin duyusunu alıp parmakları hareket ettiren sinirler geçmektedir.

Kırık oluştuğu sırada veya sonrasında damarlarda ve sinirlerde zedelenme olabilir. Buna bağlı olarak el ve dirsek fonksiyonlarında kısıtlılık gelişebilir. Bu durumda dirsek çevresi kırıkları ve ameliyatları ile ilgili bilinmesi gereken önemli bir diğer durumdur.

 

Dirsek Kırığı Ameliyatında Tel Takılması Ne Demek?

Dirsek kırığı ameliyatı kırık tipine göre farklılık göstermektedir. Bazı dirsek kırık tipinde dirsek kırığını plak ve vidalar ile sabitleriz. Bazen de kırığı açmadan kapalı şekilde kırığı düzeltip dışardan göndereceğimiz ince metal tellerle kırığı sabitleriz.

Özellikle çocukluk çağı dirsek kırıklarında dirsek kırığını kapalı şekilde düzelterek telleme işlemi yapılır. Erişkin çağa gelindiği zaman dirsek kırıkları için açık ameliyat yaparak kırığı plak ve vidalar ile sabitlemek gereklidir. 

 

Çocuk hastada görülen humerus alt ucu dirsek kırığı:

Çocuk hastada görülen humerus alt ucu dirsek kırığı

 

Çocuk dirsek kırığının kapalı telleme yöntemi ile ameliyat edilmiş hali:

Çocuk dirsek kırığının kapalı telleme yöntemi ile ameliyat edilmiş hali

 

Kapalı telleme yöntemi ile yapılan ameliyat sonrası dirsek dışında görülen teller:

Kapalı telleme yöntemi ile yapılan ameliyat sonrası dirsek dışında görülen teller

 

Parçalı Dirsek Kırığı Ameliyatı Nedir? 

Parçalı dirsek kırığı, dirsek kırıkları içinde cerrahisi nispeten daha özellikli ve uzun süren bir ameliyattır. Özellikle erişkin yaş grubunda parçalı dirsek kırığı görülme ihtimali daha yüksektir. Parçalı dirsek kırığı yüksek enerjili travmalar sonucu oluşmaktadır.

Yüksek enerjili travma sonrası kemik çevresindeki yumuşak dokularda ciddi oranda etkilenmektedir. Bunun sonucunda ameliyata kadar yumuşak doku iyileşmesi için bir süre beklemek gerekebilir.

Cilt ve cilt altı dokuların ödeminin geçip yumuşak dokunun ameliyat için hazır olması beklenir. Daha sonra parçalı dirsek kırığı ameliyatı yapılır. Parçalı dirsek kırıklarının ameliyat süresi 2,5-3 saate kadar uzayabilmektedir. 

 

Erişkin parçalı dirsek kırığı:

Erişkin parçalı dirsek kırığı

 

Erişkin parçalı dirsek kırığının plak vida ile ameliyat edilmiş hali:

Erişkin parçalı dirsek kırığının plak vida ile ameliyat edilmiş hali

 

Dirsek Kırığı Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Dirsek kırığı ameliyatı dirsekte kırık olan kemik ve kırık olan kemik bölgesine göre yapılmaktadır. Ameliyat planlaması kırık tipine göre ameliyat öncesi titizlikle yapılmalıdır. Dirsek kırık ameliyat planlamasına göre yapılacak olan kesi dirseğin arka tarafında, iç yan ve/veya dış yan tarafında olabilir. Yine dirsek kırıklarında kırık tipine bağlı olarak dışardan kapalı olarak telleme, açık olarak vida-plak uygulamaları yapılabilir. Çocukluk çağındaki dirsek kırıklarında daha ziyade kapalı telleme yöntemi ile ameliyat yapılırken, erişkin yaş grubunda açık ameliyat ile vida-plak uygulaması yapılır.

 

Çocuk Dirsek Kırıkları Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Çocuk dirsek kırıkları denildiği zaman aklımıza en sık humerus alt uç kırıkları gelmektedir. Bunun dışında dirsek eklemini oluşturan ulna ve radius kemikleride kırılabilir. Çocuk dirsek kırıkları ameliyatsız sadece alçı tedavisi ile iyileşebilir. Çekilen röntgen grafisi ve muayeneye göre ameliyata karar verilir. Ameliyatsız tedavinin mümkün olduğu çocuk dirsek kırığı tiplerinde alçı 3 ila 6 hafta arasında tutulur. Daha sonra alçı çıkarılarak hareket başlanır. Ameliyatla tedavi edilecek bir çocuk dirsek kırığı var ise ameliyat genellikle kapalı telleme yöntemi ile ameliyathanede skopi eşliğinde yapılır. Kapalı tellemenin mümkün olmadığı durumlarda ise açık ameliyata geçilerek telleme işlemi yapılır. Çocuk dirsek kırıklarında ameliyat sonrasında yine alçı uygulanır. Alçı yaklaşık olarak 4-5 hafta tutulur. Çocuk dirsek kırık ameliyatında konulan tellerin ucu cildin dışında bırakılmaktadır. Bu tellerin diplerine ameliyat sonrası süreçte pansuman gereksinimi olmaktadır.  

 

Dirsek Kırığı Ameliyatı Sonrasında Komplikasyonlar Nelerdir?

Dirsek çevresinden eli besleyen damarlar ve elin duyusunu alıp parmak hareketlerini sağlayan sinirler geçmektedir. Dirsek kırıklarında kırık oluştuğu anda bu damarlar ve sinirler zarar görebilir. Sinirlerin zarar görmesi halinde el ve parmak hareketlerinde kalıcı veya geçici fonksiyon kayıpları olabilir.

Aynı şekilde damar yaralanmaları olursa elin dolaşımı bozulabilir. Dirsek kırığı ameliyatlarında da damar ve sinirlere yakın çalışılmaktadır.  Dirsek kırığı ameliyatlarından sonra nadiren sinir fonksiyonlarında bozulma olup el ve parmak fonksiyonları kısıtlanabilir.

Ameliyat sonrası görülebilen bir diğer komplikasyonda hareket kısıtlılığıdır. Ameliyat sonrasında fizik tedavi hareketlerinin çok iyi yapılmasıyla bu durumun önüne geçilebilir. Diğer önemli komplikasyonlardan biride tüm ortopedik ameliyatlarda görülebilen enfeksiyondur.

Enfeksiyon gelişirse uzun süre antibiyotik tedavisi alınması ve tekrarlayan ameliyatlar gerekebilir. Kaynamama tüm kırık ameliyatlarından sonra görülen bir komplikasyondur. Dirsek kırık ameliyatlarından sonrada görülebilir. Kaynamamayı engellemek için kişi sigara içiyorsa mutlaka bırakmalıdır. 

 

Dirsek Kırığı Ameliyatı Sonrası Fizik Tedavi

Dirsek kırıklarından ve ameliyatlarından sonra sıklıkla hareket kısıtlılığı gelişmektedir. Bunun önüne geçebilmek için ameliyat sonrasında iyi bir fizik tedavi olması şarttır. Fizik tedavi ile eklem hareket açıklığı erken dönemde sağlanmaz ise kalıcı eklem sertlikleri ortaya çıkacaktır.

Bu eklem sertliklerini gidermek için ikincil ameliyatlar gerekebilmektedir. Bu nedenle ameliyat sonrasında fizik tedavi ve rehabilitasyon mümkün olan en erken dönemde başlanmalıdır. Fizik tedaviye ne zaman başlanacağı kırığa ve ameliyat şekline göre değişmektedir. Hareketlere başlama zamanı ameliyatı yapan cerrah tarafından belirlenir. 

 

Sizlerden gelen sıkça sorulan sorular ve cevapları…

 

Dirsek kırığı belirtileri nelerdir?

Dirsek kırığı, travma sonrası başlayan ağrı ve şişlik ile kendini gösterir. Dirsekte şekil bozukluğu olması ve hareket ettirememe diğer belirtileridir. Açık dirsek kırığı oluşmuş ise kanamada görülür. 

 

Dirsek kırığı tespiti nasıl yapılır?

Dirsek kırığı tanısı konulduğunda dirsek hemen alçı ile sabitlenmelidir. Bunun için kullanılan tespit yöntemi uzun kol atel uygulamasıdır. Ameliyat gerekliyse burada kullanılacak tespit materyalleri K telleri, plak ve vidadır. 

 

Dirsek kırığı egzersizleri nelerdir?

Dirsek kırığı egzersizleri dirsek eklem hareket açıklığını ve kas gücünü kazanmaya yönelik egzersizlerdir. İlk aşamada hedef, hareket açıklığını sağlamaktır. Bunun için dirsek fleksiyon ve ekstansiyon hareketleri ile pronasyon ve supinasyon hareketleri verilir. Bunlar kazanıldığında güçlendirme egzersizleri eklenmeye başlanır. 

 

Dirsek kırığı çeşitleri nelerdir?

Dirsek eklemini 3 kemik oluşturur. Bunlar humerus, radius ve ulnadır. Dirsek kırığı denildiği zaman bu 3 kemikten bir veya birkaçının kırıldığını anlarız. Humerus alt ucu kırığı, ulna üst ucu (olekranon veya koronoid) veya Radius üst ucu kırığı olabilir. Bunların 3ünün aynı anda görüldüğü yüksek enerji ile oluşmuş çok parçalı dirsek kırıkları da görülebilir. 

 

Dirsek kırığı fizik tedavisi nasıldır?

Dirsek kırığı sonrasında fizik tedavinin ana amacı hareket açıklığının sağlanmasıdır. Bunun için mümkün olan en erken zamanda harekete başlamak önemlidir. Fizik tedavi dirsek hareketlerini açmaya yönelik olarak başlatılır. Hareketler açıldıktan sonraki aşamada ise kas gücünü geri kazanmaya yönelik olarak devam eder.

 

Dirsek kırılması kaç günde iyileşir?

Dirsek kırıkları tedavisi ameliyatla veya ameliyatsız şekilde yapılabilir. Ameliyatsız tedavilerde alçı tedavisi 3-6 hafta arası devam edilir. Sonrasında hızlıca fizik tedaviye başlanır. Ameliyat edilen dirsek kırıklarında ameliyatın ve kırığın şekline göre 1.haftadan itibaren hareket başlanabilir. Kırılan bir dirsek çocuklarda 5-6 hafta gibi kısa bir sürede iyileşebilirken erişkinlerde bu süre 3-4 aya kadar uzayabilir. 

 

Dirsek kırığı kaç gün alçıda kalır?

Dirsek kırığı ameliyatsız sadece alçı ile tedavi ediliyorsa çocuklarda alçıda kalma süre 2-6 hafta, erişkinde ise 3-6 hafta sürmektedir. Ameliyat edildiğinde ise ameliyat şekline ve kırık tipine göre bu süre 2-4 hafta arasında değişmektedir. 

 

Dirsek kırığı ameliyatı riskli mi?

Dirsek kırığı ameliyatı tüm diğer ameliyatlarda olan genel risklere ek olarak damar ve sinir yaralanması riski taşır. Cerrahi işlemlerde risksiz hiçbir işlem yoktur. Dirsek kırığı ameliyatı da risksiz bir ameliyat değildir. 

 

Parçalı dirsek kırığı iyileşme süresi ne kadar?

Parçalı dirsek kırığı çoğunlukla ameliyat gerektiren bir kırık tipidir. Ameliyat sonrasında yaklaşık 2-4 hafta arasında alçı tedavisi olur. Alçı çıkarıldıktan sonra fizik tedavi başlanır fizik tedavi süresi 2 aya kadar uzayabilir. Parçalı dirsek kırığı nedeniyle ameliyat olan bir kişi her şey yolunda giderse 3 ay içinde eski yaşamına dönebilir. 

 

Dirsek kırığı ameliyatı kaç saat sürer?

Dirsek kırığı ameliyat süreleri yapılacak ameliyat tipine ve kırık şekline göre değişir. Dirsek kırığı ameliyatı kapalı yapılacaksa yarım saat gibi bir sürede bitebilir. Ama bazı kırık tiplerinde ve açık ameliyatlarda ameliyat süresi 3 saate kadar uzayabilir. 

 

Alçıdan çıkan kol ne zaman iyileşir?

Alçıdan çıkan kol büyük oranda iyileşmiş bir koldur. Eski hareketlerini ve gücünü kazanmak için fizik tedaviye ihtiyacı vardır. Bu süre yaklaşık 1-1,5 ay gibi bir süreyi kapsamaktadır. Kol eski gücünü ve hareket açıklığını kazandığı zaman ve ağrısız olduğu zaman tam olarak iyileşmiş diyebiliriz. 

 

Dirsek kırığı iyileştikten sonra ağrı olur mu?

Dirsek kırığı iyileştikten sonra özellikle soğuk havalarda ve zorlu hareketlerde ilk zamanlarında daha fazla olmak üzere ağrı yapabilir. Ama bu ağrı genellikle sürekli değildir. Sürekli kesilmeyen bir ağrı varlığında enfeksiyon veya kaynamama gibi komplikasyonların olabileceği düşünülür. 

 

Dirsek kırığı sonrası kırık kol eskisi gibi olur mu?

Dirsek kırıklarından sonra ameliyat ne kadar iyi yapılırsa yapılsın, ameliyat sonrası fizik tedavi ne kadar iyi yapılırsa yapılsın bir miktar hareket kısıtlılığı kalabilir. Bu genellikle fark edilir veya kişinin günlük yaşamını etkiler boyutta değildir. Dirsek kırığı sonrası kırık kol çok büyük oranda eskisi gibi olur fakat bir miktar hareket kısıtlılığı kalabilir.

 

Önceki BlogDiz Protezi Ameliyatı (Total Diz Artroplastisi)
Sonraki BlogOmurga Cerrahisi Nedir? Hangi Hastalıkları Tedavi Eder?

Ortopedi İstanbul

Ortopedi İstanbul, uzman ortopedi hekimlerini bir araya getirerek kurulan multidisipliner bir ekiptir. Amacı, ortopedi alanında yüksek hasta memnuniyeti ve düşük komplikasyon oranı sağlamaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) ve Özel Sağlık Sigortası (ÖSS) ile anlaşmalarımız bulunmaktadır.

Telefon / WhatsApp: 0536 452 53 77

Adres: Cevizli Mah. Bağdat Cd. No:547 Maltepe / İstanbul

 

Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez.

Telif Hakkı © 2023 Ortopedi İstanbul. Tüm hakları saklıdır. | Powered by Mad Men Agency

Whatsapp