Kifoz Ameliyatı

 

Kifoz Ameliyatı Nedir?

Kifoz diğer adıyla halk arasında kamburluk olarak bilinen bir hastalıktır. Omurganın öne eğilmesi ile kendisini gösterir. Pek çok alt tipi bulunan kifoz hastalığı hastalarda eğer fonksiyonel kısıtlılık, kozmetik problemler ve tolere edilemeyen ağrı gibi rahatsızlık yaratması durumunda kifoz ameliyatı gerekli olabilmektedir. Kifoz ameliyatında, omurgadaki artmış eğrilik çeşitli prosedürler ile normal sınırlara getirilir ve vidalarla sabitlenerek uygun pozisyonda dondurma işlemi yapılır.

 

Kifoz Kamburluk Cerrahisi Nedir?

Kifoz cerrahisinde amaç omurgadaki kamburluğun düzeltilerek fonksiyonel, ağrısız ve estetik bir omurga elde etmektir. Kifoz cerrahisinde, kamburluğun çeşidine göre farklı tedavi seçenekleri mevcuttur. Eğer kifoz deformitesi esnek ise sadece vida ve rodlarla sabitleme (posterior enstrümantasyon ve füzyon) ve dondurma işlemi yeterlidir. Daha sert ve ileri deformitelerde ise osteotomi denilen kemik kesiler ile düzeltme cerrahisi yapılmaktadır. Osteotomi, posterior enstrümantasyon ve füzyon cerrahileri ön (anterior) ve arka (posterior) yaklaşımlarla yapılabilir.

 

Kifoz Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Kifoz cerrahisinde uygulanan osteotomi, posterior enstrümantasyon ve füzyon cerrahileri ön (anterior) ve arka (posterior) yaklaşımlarla yapılabilir. Deformitenin yerleşimine ve şiddetine göre yaklaşıma karar verilir. Sert (rigid) kifoz deformitelerini düzeltme açısından çeşitli osteotomi teknikleri tanımlanmıştır. Ponte osteotomisi, pedikül substraksiyon osteotomisi ve vertebra rezeksiyon osteotomileri bunlardan bazılarıdır. Rigid deformitelerin düzeltilmesi esnasında bu prosedürlerden bir veya birkaçı kullanılabilir.

 

Kifoz Ameliyatı Öncesi

Kifoz cerrahisi öncesinde hastalara mutlaka kifoz etiyolojisini belirlemek açısından Röntgen ve MR tetkikleri yapılmalı, omurilik hastalıklarını ve tedavisini de ortaya koymak açısından beyin cerrahisi uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Kifoz etiyolojisinden çeşitli nedenler mevcuttur.

Postural Kifoz: 60 dereceden az davranışsal ve esnek bir kamburluk tipidir, genelde cerrahi gerektirmez.

Scheurmann Kifozu: Ard arda 3 veya daha fazla torakal vertebra omurlarında kamalaşma olmasıdır. Kamburluğun 80 dereceden fazla olması durumunda ise cerrahi olarak tedavi edilir. Rigid bir kifoz alt tipidir.

Konjenital Kifoz: Doğuştan var olan vertebra anatomisine bağlı olarak görülen kamburluk hastalığıdır.

Paralitik Kifoz: Polio gibi nörolojik hastalıklara bağlı görülen bir alt tiptir.

İnfalamatuar Kifoz: ankilozan spondilit gibi bir romatizma hastalıkları veya tüberküloz gibi enfeksiyon hastalıklarının omurgayı etkilemesine bağlı gelişmektedir.

Ortaya konulan kifoz nedeni ne olursa olsun, kamburluğun şiddetli ağrı, fonksiyonel kısıtlılık ve ciddi kozmetik sorunlar oluşturması halinde operasyon planlanmalıdır. Ameliyat öncesi iyi bir planlama ve uygun teknik donanım ve cerrahi tecrübe, olmazsa olmaz şartlardır.

 

Kifoz Ameliyatı Sonrası

Kifoz ameliyatı sonrasında ağrıların azalması, kozmetik bozuklukların düzelmesi ve boy uzaması beklenmektedir. Kifoz operasyonu sonrasında yapılan cerrahinin tipine göre korse kullanımı gerekebilir. Hasta operasyon sonrası yaklaşık 5.-6. ayda tam olarak normal hayatına dönebilmektedir.

 

Kifoz Ameliyatı Riskleri Nelerdir?

Kifoz ameliyatında en önemli risk cerrahi esnasında görülebilecek nörolojik komplikasyonlardır. Parapleji ve tetrapileji bu komplikasyonlardan bazılarıdır. Nörolojik komplikasyonlar geçici veya kalıcı olabilir. Nörolojik komplikasyonları azaltmak için cerrahi esnasında omurilik ve sinirlerin sağlıklı olduğunun değerlendirilmesi açısından nöromonitorizasyon (NIM) değerlendirilmesi yapılmalıdır. Düzeltilen segmentin kaynamaması (psödoartroz), enfeksiyon, düzeltme seviyesinin altında veya üstünde yeni eğrilik oluşumu ve vida iritasyonu diğer komplikasyonlardır.

 

Kifoz Ameliyatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Kifoz ameliyatını belirleyen en önemli bileşen cerrahi ekiptir. Cerrahi mutlaka alanında uzman ve tecrübeli bir omurga ekibi tarafından yapılmalıdır. Cerrahinin yapılacağı hastane ve operasyonda kullanılacak teknik malzemeler de cerrahi ücretini belirleyen diğer önemli parametrelerdir.

 

Kifoz kamburluk mudur?

Kifoz omurganın herhangi bir seviyesinde görülen öne eğilme durumudur (fleksiyon deformitesi). Kifoz deformitesinin sırt omurlarında görülmesi durumuna ise kamburluk denir. Kamburluk, kifoz kavramının alt tiplerinden bir tanesidir.

 

Kifoz ameliyatı zor mudur?

Kifoz cerrahisi gerek ameliyat öncesi planlama ve cerrahi şeklinin seçilmesi, gerekse de cerrahinin uygulanması açısından oldukça zor ve kompleks bir ameliyattır. Mutlaka tecrübeli bir ekip tarafından, tam donanımlı bir klinik ortamında uygulanmalıdır.

 

Kifoz ameliyatsız düzelir mi?

Cerrahi uygulama seviyesine gelmemiş olgular için ameliyat dışı tedaviler denenmelidir. Korse kullanımı, egzersiz uygulamaları ve fizik tedavi; en önemli ameliyat dışı tedavilerdir. Geç kalınmamış olgularda kifoz hastalığında cerrahi dışı yöntemlerle tedavi olasıdır.

 

Kifoz ameliyat olmazsa ne olur?

Kifoz (kamburluk) hastalığı olan her hastada cerrahi tedavi gerekli değildir. Kifoz hastalığının nedeni belirlenerek, gidişatı ve ilerlemesi takip edilmelidir. Fonksiyonel kısıtlılık, kozmetik problemler ve tolere edilemeyen ağrı gibi rahatsızlık yaratması durumunda kifoz ameliyatı gerekli olabilmektedir. Bu hastaların tedavisiz kalması durumunda ise kamburluk ilerler ve hayati sorunları oluşturabilir.

 

Kifoz fitness ile düzelir mi?

Kifoz hastalığının tedavisinde en önemli basamaklardan birisi omurga çevresindeki kasların güçlendirilmesidir. Bu hastalarda fitness veya pilates gibi core kaslarını güçlendiren spor ve egzersizler; alanında tecrübeli fizyoterapistler tarafından yaptırıldığı takdirde tedavide faydalıdır. İleri derece Omurga eğriliklerinin sadece egzersiz ile tamamen düzelmesi mümkün olmamakla birlikte ilerlemesi durdurulup bir miktar düzelme sağlanabilir.

 

Kifoz olan nasıl yatmalı?

Kifoz hastalığı olan hastaların yatış pozisyonu ile ilgili kesin bir bilgi literatürde yer almamaktadır. Sert olmayan ortopedik yatakların ve ergonomik yastıkların tercih edilmesi önerilmektedir.

 

Kifoz korse ile geçer mi?

Eğriliği cerrahi seviyeye gelmemiş, klinik olarak da operasyon gerekliliği oluşturmayan olgularda korse tedavisi en önemli yöntemlerden bir tanesidir. Özellikle çocuk ve adolesan çağda olan ve büyümesi devam eden hastalarda korse tedavisi uygulanır. Korse tedavisi ile eğriliğin ilerlemesinin durdurulması ve derecesinin azaltılması planlanır.

 

Kifoz kaç yaşına kadar tedavi edilir?

Kifoz tedavisinde yaş sınırı yoktur. Tanı konulduğu andan itibaren uygun şekilde tedavisi başlanmalıdır. Daha küçük yaşlarda büyüme devam ettiği ve omurga nispeten daha esnek olduğu için tedavi daha etkili olmaktadır.

 

Kifoz nelere yol açar?

Kifoz hastalığının tipine (kifoza neden olan etiyoloji) göre klinikte görülen semptomlar değişiklik gösterir. Bilinen en net klinik bulgusu kozmetik deformitedir (kamburluk). Daha sonra ise ağrı, fonksiyon kısıtlılığı ve ilerleyici deformite diğer görülen önemli semptomlardır.

 

Kifoz ne zaman durur?

Kifoz hastalığının ilerleyişi kifoz hastalığına neden olan etiyolojiye göre değişmektedir. Örneğin konjenital kifoz bebeklik döneminden itibaren giderek ilerler ve büyümenin sonlanması ile durabilir. Ankilozan spondilite bağlı gelişen inflamatuar kifoz ise bazen çok agresif şekilde ilerler ve yaşlılık döneminde çok şiddetli kamburluk olarak karşımıza çıkar.

 

Kifoz kaç günde geçer?

Kifoz hastalığının kendiliğinden iyileşmesi durumu neredeyse imkansızdır. Çocuklarda duruş bozukluğu ile karşımıza çıkan postüral kifoz, bir iskelet anormalliği değildir ve birtakım önlemler ile duruş düzeltilebilirse postüral kifoz iyileşebilir. Diğer kifoz alt tiplerinde ise günler içerisinde iyileşme söz konusu değildir.

 

Kifoz ameliyatı ne kadar sürer?

Kifoz hastalığının süresinin belirlenmesinde en önemli unsurlar kamburluğun derecesi, sertliği, cerrahi tecrübe ve uygun cerrahi ortamın sağlanmasıdır. Bu bileşenlere göre değişmekle beraber kifoz ameliyatı ortalama 2.5-5 saat arası sürmektedir.

 

Kifoz fıtık yapar mı?

Kifoz hastalığında omurga öne doğru eğilerek sırt ve bel bölgelerinde kamburluk yapar. Buna bağlı olarak omurga biyomekaniği bozulur ve omurlar arası disklere binen yük artar. Bu intervertebral disklerin zaman içerisinde yapısı bozulur, omurilik kanalı ve spinal sinirlerin çıktığı boşluklara doğru hareket ederek sırt ve bel bölgesinde fıtığa (disk hernisi) neden olabilmektedir. Sonuç olarak sırt, bel ve bacaklarda nörolojik semptomlar izlenebilir.

 

Önceki BlogDiz Protezi Ameliyatı (Total Diz Artroplastisi)
Sonraki BlogOmurga Cerrahisi Nedir? Hangi Hastalıkları Tedavi Eder?

 

Ortopedi İstanbul, uzman ortopedi hekimlerini bir araya getirerek kurulan multidisipliner bir ekiptir. Amacı, ortopedi alanında yüksek hasta memnuniyeti ve düşük komplikasyon oranı sağlamaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) ve Özel Sağlık Sigortası (ÖSS) ile anlaşmalarımız bulunmaktadır.

Telefon / WhatsApp: 0536 452 53 77

İstanbul (Anadolu Yakası): Cevizli Mah. Bağdat Cd. No:547 Maltepe / İstanbul

İstanbul (Avrupa Yakası): Teşvikiye Mah. Hakkı Yeten Cad. Fulya Sk. Aşçıoğlu Plaza No:17 Kat:4 D:9 Şişli / İstanbul

 

Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez.

Web sitesinde bulunan tüm içerikler Ortopedi İstanbul Web ve Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. İzinsiz kullanması yasaktır. İzinsiz kullanması tespiti durumunda hukuki yollara başvurulacaktır.

Telif Hakkı © 2023 Ortopedi İstanbul. Tüm hakları saklıdır. | Powered by Mad Men Agency

Son Güncellenme Tarihi: 24-05-2024 23:10:45
Whatsapp