Donuk Omuz Sendromu

 

Donuk Omuz Sendromu Nedir?

Donuk omuz sendromu, omuz eklem hareketlerinin kısıtlanarak, omuz harekelerinin ağrılı hale gelmesi durumudur. Donuk omuz sendromu tıbbi adı adhesiv kapsülittir. Omuz eklemi içinde çoklu bölgesel sinovit tablosu gelişerek donuk omuz sendromu ortaya çıkar. Donuk omuz yavaş ilerleyen ve kendi kendini sınırlandıran bir rahatsızlıktır. Yani donuk omuz sendromu başlar ilerler ve belli bir periyot içinde kendiliğinden geçebilir. Donuk omuz sendromu 4 evrede incelenir. 1. evre başlangıç evresidir ve bu evrede pasif hareketler tam fakat ağrılıdır. Ağrılar giderek artar hareket kabiliyeti giderek azalır. Bu ilerleyici durum 2. ve 3. evreyi kapsar. Son evre 4.evredir. Normale dönüş evresi olarakta bilinir. Bu sürecin tamamlanması yaklaşık olarak 24 aylık bir süreci alır. Şeker hastalığı gibi bazı hastalıklara sahip olan kişilerde bu süreç uzayabilir ve hatta bazı semptomlar kalıcı hale gelebilir. Bu süreçler aşağıdaki tabloda detaylı belirtilmiştir. 

 

Donuk Omuz Sendromu Evreleri

Evre 1: Süre: 0-3 Ay. Hareket genişliği ve ağrı: Pasif hareket tam fakat ağrılı.

Evre 2: Süre: 3-9 Ay. Hareket genişliği ve ağrı: Aktif ve pasif hareket kısıtlı, sürekli ağrı var.

Evre 3: Süre: 9-15 Ay. Hareket genişliği ve ağrı: Omuz eklemi sertleşmiş hareket tama yakın kısıtlanmış, ağrı ise azalmıştır.

Evre 4: Süre: 15-24 Ay. Hareket genişliği ve ağrı: Hareketler artmaya başlıyor, ağrı tekrar kendini gösteriyor hafif ağrılı dönem, normale dönüş evresi.

 

Donuk Omuz Sendromu Nedenleri

Donuk omuz sendromu nedenleri birincil ve ikincil nedenler olarak ikiye ayrılır. Birincil nedenler sebebi bilinmeyen nedenlerdir. Altta şu an için tespit edilen herhangi bir durum olmaksızın kendiliğinden ortaya çıkan donuk omuz sendromu birincil olarak adlandırılır. İkincil nedenlerde ise bizim tespit ettiğimiz bir problem neticesinde ortaya çıkan donuk omuz sendromudur. Bunlar; şeker hastalığı, tiroid hastalığı, otoimmün hastalıklar, boyun fıtığı, inme geçirilmiş olması, kalp krizi geçirilmiş olması, uzamış omuz eklem hareketsizliği ve travma olarak sayılabilir. Kadın cinsiyet ve ileri yaşta donuk omuz sendromu açısından risk altındaki gruptur.

 

Donuk Omuz Sendromu Belirtileri

Donuk omuz sendromu hastalarında tipik olarak artan ağrı ve ilerleyici hareket kısıtlılığı şikayeti olur. Donuk omuz sendromu ilk evrelerinde gece ağrısı belirgindir ve hareket açıklığının uç noktalarında ağrı olur. Ağrılar omuzun ön, arka ve yan tarafına yayılır. Genel olarak en az iki yönde %25’ten fazla hareket kısıtlılığı olması ve pasif dış rotasyonda %50‘den fazla aktif dış rotasyonda ise %30’dan fazla kayıp olması donuk omuz sendromu rahatsızlığını düşündürür. 

 

Donuk Omuz Sendromu Tanısı

Donuk omuz sendromu tanısı hastadan alınan hikaye ve yapılan fizik muayene ile konmaktadır. Kişide var olan hastalıklar sorgulanır. Şeker hastalığı, tiroid hastalıkları, otoimmün hastalıklar kişide var ise donuk omuz sendromu oluşumu açısından riskli gruptadır. Aynı şekilde kişi daha önce kalp krizi veya inme (stroke) geçirdiyse, omuz eklemi uzun süre harekesiz kaldıysa ve travma hikayesi varsa donuk omuz sendromu mutlaka düşünülmelidir. Omuz röntgen ve MR görüntülemeleri mutlaka görülmelidir. MR görüntülemelerinde omuz lif yırtıkları ile donuk omuz sendromu ayırt edilebilir. Donuk omuz sendromu MR görüntüsünde omuz eklem kapsülünde kalınlaşma ve eklemde sinovit görülür. Omuz lif yırtıklarında ise yırtık olan bölge MR ile gösterilebilir. 

Donuk omuz MR görüntüsü. Omuz eklemi alt kısmında kalınlaşmış kapsül görülmekte.

 

Donuk Omuz Sendromu Tedavisi

Donuk omuz sendromu kendi kendisini sınırlayan bir rahatsızlıktır. Donuk omuz sendromu geçiren kişiler 2 yıl içinde normale dönebilirler, fakat hastaların çoğunluğu bu kadar süre beklemek istemezler. 1 yıldan önce birçok hasta donuk omuz sendromu için müdahale talep eder. Tedavi talep eden hastalar için ilk aşama tedavi ameliyatsız yani konservatif tedavidir. Donuk omuz sendromu ilk aşamalarda, fizik tedavi, eklem içi enjeksiyonlar (steroid, hyaluranik asit, PRP), nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar ile tedavi edilirler. Eğer bu tedaviler işe yaramaz ise donuk omuz sendromu genel anestezi altında eklem manipülasyonları ve omuz artroskopisi yani kapalı omuz ameliyatı ile tedavi edilmektedir. 

 

Donuk Omuz Sendromu Ameliyatı

Donuk omuz sendromu herhangi bir tedavi olmadan kendi kendini sınırlandırabilen bir rahatsızlıktır. Fakat hastaların birçoğu o kadar uzun süre beklemek istemezler, bu yüzden tedavi talep ederler. Donuk omuz sendromu ameliyatı yüz güldürücü sonuçlara sahiptir. Konservatif tedavi işe yaramayan hastalarda en iyi seçenektir. Donuk omuz sendromu ameliyatı manipülasyon ve cerrahi işlemi içerir. Cerrahi işlem, omuz artroskopisi yani kapalı omuz ameliyatı ile kalınlaşan ve sertleşen kapsülün gevşetilmesi işlemidir. Ameliyat öncesinde veya sonrasında genel anestezi altındayken mutlaka omuz eklemine hareket açıklığını arttırmak için zorlu manipülasyon yapılması eklenir.  Diğer bir yöntem açık cerrahi işlemdir. Fakat komplikasyon oranlarının yüksek olması nedeni ile artık günümüzde önerilmemektedir.

Donuk ameliyatı Artroskopik görüntüsü

 

Donuk Omuz Sendromu Fizik Tedavisi

Donuk omuz sendromu rahatsızlığında ilk aşama tedavi konservatif yani ameliyatsız tedavidir. Konservatif tedavinin en önemli bileşenlerinden biri fizik tedavi yapılmasıdır. Fizik tedavide evde germe egzersizleri, güç egzersizleri, ağrı için elektro analjezi, soğuk ve sıcak pedler kullanılabilir. Yine TENS cihazları da ağrı azalması ve hareket açıklığı arttırılması için kullanılabilir. Fizik tedaviye eklem için steroid ve/veya hyaluronik asit enjeksiyonu eklenmesi tedavi başarı şansını bir miktar daha arttırmaktadır. 

 

Sizlerden gelen sıkça sorulan sorular ve cevapları…

 

Donuk omuz evde tedavisi mümkün mü?

Donuk omuz sendromu kendi kendini sınırlandırabilen bir hastalık olduğu için yeteri kadar süre beklendiğinde hastaların büyük çoğunluğu iyileşecektir. Teorik olarak evde tedavi mümkündür. Fakat hastaların çok büyük bir kısmı yaklaşık 2 yıl kadar bir süreyi bekleyerek geçirmek istemedikleri için tedavi talep ederler. Evde yapılabilecek donuk omuz sendromu tedavisi verilecek olan egzersizlerin yapılarak ilaçların kullanılmasıdır. Konservatif tedavi fayda etmeyen hastalar omuz artrsokopisi yani kapalı omuz ameliyatı ile tedavi edilirler. 

 

Donuk omuz kesin çözümü var mı?

Donuk omuz sendromu 2 yıl içinde kendi kendini sınırlandıran ve kesin olarak iyileşebilen bir rahatsızlıktır. Altta yatan şeker hastalığı gibi, tiroid hastalığı gibi ek problemi olmayan hastaların büyük bir bölümü iyileşir. Fakat bu gibi ek hastalıklara bağlı oluşmuş olan donuk omuz sendromu hastalarının %10 kadarında tabloda belirtilen evre 4 şikayetleri kalıcı hal alabilir.

 

Donuk omuz egzersizleri nelerdir?

Donuk omuz sendromunda ana amaç hareket açıklığını arttırarak ağrının azalmasını sağlamaktır. Bu amaçla evde egzersizler önerilir. Bunlar arasında omuz hareket açıklığı egzersizleri ve güçlendirme egzersizleri vardır. Donuk omuz sendromunda ağrı kontrolü için egzersizlere ek olarak ağrı kesici nonstreoidal antiinflamatuar ilaçlarda kullanılmalıdır. 

 

Donuk omuz bitkisel tedavisi var mı?

Donuk omuz sendromu hiçbir tedavi yapılmasa bile yaklaşık olarak 2 yıl içinde kendini sınırlayan ve geçebilen bir hastalıktır. Donuk omuz sendromunda bilinen bir bitkisel tedavi söz konusu değildir. Hastaların ortopedi uzmanlarının önerdiği medikal tedaviyi yapması en uygunu olacaktır. 

 

Donuk omuz sendromu nasıl geçer?

Donuk omuz sendromu aslında hiçbir şey yapılmasa bile zamanla geçer. Fakat bu zaman uzun olduğu için kişiler bu zamanı beklemek istemezler ve tedavi talep ederler. Tedavi talep eden hastalar ilk aşamada konservatif yani ameliyatsız tedavi edilirler. Eğer bu tedavi işe yaramazsa donuk omuz sendromu kapalı omuz ameliyatı ile tedavi edilir ve geçer.

 

Donuk omuz ağrı yapar mı?

Donuk omuz sendromu yukarıda giriş bölümünde belirtildiği gibi ağrı yapar. Hastalık 4 evreden oluşur. Donuk omuz sendromu ilk iki evre ve son evrede ağrı olur. Donuk omuz sendromu 3.evresinde hareket ileri derecede kısıtlanır ve ağrı bir miktar azalır veya kaybolabilir. 

 

Donuk omuz tedavisi için sıcak mı soğuk mu?

Donuk omuz sendromunda fizik tedavi sırasında hem sıcak hem de soğuk ped uygulamasının yeri vardır. Evreye göre yapılacak tedavi değişebilir. En iyisi profesyonel fizik tedavi ile donuk omuz sendromu sıcak soğuk tedavisinin kişiye uygun olarak belirlenmesidir. 

 

Donuk omuz kendiliğinden düzelir mi?

Donuk omuz sendromu yeteri kadar beklendiğinde genellikle kendiliğinden düzelir. Bu süre yaklaşık olarak 2 yıldır. Donuk omuz sendromuna sahip kişiler genellikle o kadar süre beklemek istemedikleri için 1 yıldan önce tedavi talep edeler. Tedavide ilk aşama konservatif yani ameliyatsız tedavi iken bu şekilde iyileşmeyen hastalar kapalı omuz ameliyatı (omuz artroskopisi) ile tedavi edilirler. 

 

Donuk omuz kronik mi?

Donuk omuz sendromu tedavisiz bırakılsa dahi yaklaşık 2 yıllık süreyi kapsayan bir rahatsızlıktır. Altta yatan şeker hastalığı, tiroid hastalığı, otoimmün hastalıklar gibi ek hastalığı olanlarda uzun yıllar sürebilen kronik bir hal alabilir. Donuk omuz sendromu için hastaların birçoğu hekime başvurarak tedavi talep etmektedirler. 

 

Donuk omuz için hangi doktora gidilir?

Donuk omuz sendromu ile iki bölüm ilgilenmektedir. Bunlar Ortopedi ve travmatoloji ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyondur. Fizik tedavi ile iyileşmeyen hastaların gelmesi gereken tek bölüm Ortopedi ve Travmatolojidir.

 

Donuk omuz fizik tedavi kaç seans?

Donuk omuz sendromu için fizik tedaviye yönlendirilen hastalar omuz eklem hareket açıklığı, kas güçlendirme ve ağrı kontrolü için fizik tedavi alırlar. Fizik tedavi seansları ve sayısı her hastanın özelinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları tarafından belirlenir.

 

Donuk omuz ameliyatı kaç saat sürer?

Donuk omuz sendromu ameliyatı genel anestezi altında manipülasyon ve omuz artroskopisini yani kapalı omuz ameliyatını içerir. Ameliyat süresi kapsül gevşetme dışında ek başka işlem yapılmayacaksa yaklaşık olarak 1 saat kadar sürmektedir. 

 

Omuz ameliyat edilmezse ne olur?

Donuk omuz sendromu kendi kendini sınırlandırabilen bir rahatsızlıktır. Ameliyat edilmese dahi yeteri kadar süre beklendiğinde hastalık büyük çoğunlukta kendiliğinden düzelir. Fakat bu kadar süreyi omuz hareketleri kısıtlı ve ağrılı olarak birçok kişi geçirmek istemez. Bu nedenle donuk omuz sendromu hastaları hekimden tedavi talep ederler. Donuk omuz ameliyat edilmezse daha uzun bir süreyi ağrılı ve kısıtlı hareketle geçirirler. 

 

Önceki BlogDiz Protezi Ameliyatı (Total Diz Artroplastisi)
Sonraki BlogOmurga Cerrahisi Nedir? Hangi Hastalıkları Tedavi Eder?

Ortopedi İstanbul

Ortopedi İstanbul, uzman ortopedi hekimlerini bir araya getirerek kurulan multidisipliner bir ekiptir. Amacı, ortopedi alanında yüksek hasta memnuniyeti ve düşük komplikasyon oranı sağlamaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) ve Özel Sağlık Sigortası (ÖSS) ile anlaşmalarımız bulunmaktadır.

Telefon / WhatsApp: 0536 452 53 77

Adres: Cevizli Mah. Bağdat Cd. No:547 Maltepe / İstanbul

 

Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez.

Telif Hakkı © 2023 Ortopedi İstanbul. Tüm hakları saklıdır. | Powered by Mad Men Agency

Whatsapp