Ayak Bileği Artroskopisi

 

Ayak Bileği Artroskopisi Nedir?

Ayak bileği eklemi kemik, kıkırdak ve bağlardan oluşan menteşe tipi, hareketli bir eklemdir. Spor yaralanmaları, burkulmalar, eklem çevresindeki kırıklar gibi travma sebepli hastalıklar veya bazı doğumsal ayak problemleri zaman içerisinde ayak bileği eklemini bozabilmektedir. Ayak bileği artroskopisi ayak bileği eklemini oluşturan tibia, fibula ve talus kemikleri arasına skop adı verilen kamera ve diğer el aletleri ile girilir. Bu bölgede yer alan kıkırdak, kiriş ve kapsüle yapılan tanı ve tedaviye yönelik müdahalelerin tamamına, ayak bileği artroskopisi denir. Ayak bileği artroskopisi işleminde eklemde sorun olan bölgenin konumuna göre, eklemin ön veya arka yüzünden açılan küçük deliklerden girilerek operasyon yapılır. Kapalı olarak yapılan bu operasyonda ekleme kamera ile girilir. Eklem su ile şişirilerek eklem içi alan ekrana yansıtılır. Bu yöntem ile ayak bileği ekleminde tanı ve tedavi uygulamaları yapılabilmektedir. Ayak bileği operasyonunda 1 günlük hastane yatışı gerekmektedir. Operasyondan hemen sonra rehabilitasyon başlanmaktadır. Yapılan işleme göre hasta, ameliyatın ertesi günü operasyon yapılan tarafın üzerine basarak yürüyebilmektedir. Günlük hayata dönüş ise yapılan operasyona göre 1 hafta ile 4 hafta arasında değişmektedir.

 

Ayak Bileği Arkasının Artroskopisi Nedir?

Ayak bileği artroskopisi operasyonunda temel olarak ön ayak bileği ve arka ayak bileği (ard ayak) olmak üzere iki bölge incelenir. Ayak bileğinde hastalık olan bölgeye göre uygulama yerine (ön veya arka ayak bileği artroskopisi) karar verilir. Arka ayak bileği artroskopisinde; aşil tendonu çevresi, subtalar eklem, talus arka kısmı kıkırdak yaralanmaları, trigonum kemiği, ard ayak sıkışmaları ve başparmak fleksör tendonu hastalıkları başlıca tedavi edilen durumlardır. Bu işlemde hasta yüzüstü yatırılır. Aşil tendonunun her iki yanına açılan 1’er santimetrelik 2 adet delikten arka ayak bileği eklemine kamera yardımı ile girilir. Ayak bileğinin arkasındaki tüm yapılara detaylı olarak inceleme imkânı verir. Bu bölgede yer alan hastalıkların tanı ve tedavileri yapılır. Kapalı olarak yapılan bu işlem sayesinde operasyon süresi kısalmakla beraber rehabilitasyon ve iyileşme süresi kısalmaktadır.

 

Ayak Bileği Artroskopisi Hangi Hastalıkları Tedavi Edilir?

Ayak bileği artroskopisinde eklem çevresinde bulunan tüm kemik, kıkırdak ve tendon (kiriş) yapılarına ulaşmak mümkündür. Ön ayak bileği artroskopisinde; talus eklem yüzü kıkırdak hastalıkları, osteokondral defektler, eklem enfeksiyonları (septik artrit hastalığı), iç yan bağ yaralanmaları, dış yan bağ yaralanmaları ve ön ayak bileği sıkışma sorunları tedavi edilebilir. Arka ayak bileği artroskopisinde ise; aşil tendon problemleri, eklemde serbest cisim (eklem faresi) bulunması, arka ayak sıkışma sendromu, subtalar eklem hastalıkları, eklem kireçlenmeleri, talus arka eklem yüzü kıkırdak sorunları,osteokondral defektler, os trigonum problemleri ve başparmak fleksör tendon hastalıkları tedavi edilebilir. Tüm bu hastalıkların tanı ve tedavisinde güvenli bir şekilde kullanılan ayak bileği artroskopisi operasyonu ile yapılabilen tedaviler; teknoloji ve cerrahi tecrübenin ilerlemesi ile birlikte giderek daha sık uygulanmaya başlamıştır.

 

Ayak Bileği Artroskopisi Komplikasyonları

Ayak bileği artroskopisi işlemi ile birçok hastalık güvenli bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Aynı hastalıkların tedavisinde tıp tarihinde açık operasyonlar da sıklıkla uygulanmıştır. Ayak bileği artrokopisi ise kapalı olarak yapıldığı için, açık operasyonlara göre oldukça düşük komplikasyon oranlarına sahiptir. Temel olarak tüm ameliyatlarda görülen anestezi komplikasyonları ve enfeksiyon, ayak bileği artroskopisinde de en sık görülen komplikasyonlardır. Bunun dışında nadiren kıkırdak hasarları ve damar sinir yaralanmaları da görülebilecek komplikasyonlar arasındadır. Ameliyat esnasında oluşabilecek komplikasyonların her biri, tecrübeli bir cerrahi ekip sayesinde hızlı bir şekilde ele alınarak tedavi edilir ve hastanın bu komplikasyondan etkilenmesinin önüne geçilir.

Sık tekrarlayan burkulmalar sonucunda ayak bileği ekleminde görülen; yaygın sinovit ve ön ayak bileği sıkışma sendromu.

 

Ayak Bileği Artroskopisi Nasıl Yapılır?

Ayak bileği artroskopisi, ayak bileğinin ön veya arka kısmından açılan deliklerden (portal) ekleme girilerek kamera ve diğer el aletleri ile yapılan kapalı cerrahi bir işlemdir. Belden aşağısına yapılan anestezi (spinal veya epidural anestezi) veya genel anestezi altında uygulanabilir. Ortalama 1 günlük hastane yatışı gerektirmektedir. Artroskopi kulesi ve setleri adı verilen cerrahi gereçler aracılığıyla kapalı olarak ekleme ulaşılır. Eklem hastalıklarının tanı ve tedavileri uygulanır. Hızlı ve güvenli bir cerrahi işlem ve hızlı bir rehabilitasyon süreci amaçlanmaktadır. Eklem hastalıklarının tedavisinde son zamanlarda giderek kullanımı artan artroskopi operasyonlarında kullanılan ortopedik gereç ve implantların kalitesi ve cerrahi tecrübe; artroskopik işlemlerin başarısında en önemli etmenlerdir.

 

Ayak Bileği Artroskopisi Öncesi Nelere Dikkat Edilmeli?

Ayak bileği artroskopisi öncesinde muayene ve tanı çok önemlidir. Ayak bileği sorunlarının tanısı için iyi bir fizik muayene ve görüntüleme yöntemleri (röntgen, tomografi, MR) en önemli gereçlerdir. Tanı konulan problemin çözümüne yönelik olarak cerrah tarafından ayrıntılı bir operasyon öncesi planlama (preop planlama) çok önemlidir. Bu nedenle cerrahi tecrübe operasyonun başarısı adına temel bileşendir. Operasyon süreci ve rehabilitasyon dönemi cerrah tarafından hastaya ayrıntılı olarak anlatılmalı ve hasta ameliyat sonrası süreç için hazırlanmalıdır. Yine operasyon öncesi hastanın anestezi için uygunluğu açısından ayrıntılı kan tetkikleri, akciğer filmi ve anestezi hekimi konsültasyonu yapılarak hastanın genel durumu ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir.

 

Ayak Bileği Artroskopisi Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Ayak bileği artroskopisi sonrası anestezi etkisi geçer geçmez, doktor gözetiminde rehabilitasyon başlanmalıdır. Artroskopi operasyonu sonrasında erken dönemde başlanan rehabilitasyon, eklem sertliğinin önüne geçerek iyileşmeyi hızlandırır. Operasyon sonrasında hasta; doktor tarafından verilen reçetesini tam olarak kullanmalı, pansuman ve yara bakımına dikkat etmeli, doktorunun verdiği egzersiz ve ödevleri tam olarak yerine getirmelidir. Operasyon sonrasında hasta aralıklı olarak doktoru tarafından kontrollere çağırılır. Bu kontrollere eksiksiz gelmek, hastanın iyileşme ve rehabilitasyon sürecinin değerlendirilmesi, varsa meydana gelen aksaklıkların erken teşhisi açısından son derece önemlidir. Yaklaşık 15. Günde hastanın dikişleri alınır. Böylelikle hasta duş alabilir ve operasyon yapılan ayak bileğini yıkayabilir.15. günden önce operasyon bölgesine su değmemelidir. Çünkü yaranın ıslanması enfeksiyon riski doğurur. Dikişler alındıktan sonra rehabilitasyon dönemi hızlanmaktadır. Rehabilitasyon programlarına eksiksiz katılım ve sonrasında verilen ev ödevlerinin harfiyen uygulanması, günlük hayata hızlı dönüş açısından son derece kritiktir.

 

Sizlerden gelen sıkça sorulan sorular ve cevapları…

 

Ayak bileği artroskopisi iyileşme süresi nasıldır?

Ayak bileği artroskopisi belden aşağı (spinal veya epidural anestezi) veya genel anestezi altında uygulanabilir. Operasyon sonrası özellikle ilk 12 saatte cerrahi sahada ağrılar görülebilir. Bu nedenle 1 gün hastane yatışı gerektiren bir operasyondur. Ayak bileği bağ rekonstrüksiyonu veya kıkırdak canlandırma (artroskopik mikrokırık) operasyonları dışındaki diğer girişimlerde hasta operasyondan hemen sonra ameliyatlı tarafa basarak yürüyebilir. Ayak bileği bağ rekonstrüksiyonu operasyonundan sonra 3 hafta, artroskopik mikrokırık operasyonundan sonra ise 2 hafta boyunca ameliyatlı tarafa bastırılmaz. Bütün eklem operasyonları gibi ayak bileği artroskopisi sonrasında da rehabilitasyon süreci çok önemlidir. Operasyondan hemen sonra yatak başında başlatılan ve 2. Haftadan itibaren fizyoterapist eşliğinde devam eden rehabilitasyon dönemi ortalama 1 ay sürer. Kapalı olarak yapıldığı için açık cerrahilere göre hastanın günlük hayata dönme hızı ve genel memnuniyet oranı daha yüksek bir işlemdir.

 

Ayak bileği ameliyatı olanların yorumları nasıldır?

Ayak bileğinin artroskopik cerrahileri; daha kısa cerrahi süre, daha küçük yara izi, daha az enfeksiyon riski, daha kısa rehabilitasyon süreleri ve daha hızlı iyileşme gibi avantajları nedeniyle son yıllarda giderek popülarize olmaktadır. Yukarda saydığımız avantajları nedeniyle genel memnuniyet oranları oldukça yüksektir. Hasta memnuniyetini yükselten en önemli nokta ise; erken ve ağrısız olarak günlük hayata dönebilmektir. Diğer kapalı cerrahiler gibi ayak bileği artroskopisi de bu duruma imkan sağlamaktadır.

 

Ayak bileği ameliyatı sonrası yürüme ne zaman olur?

Ayak bileği artroskopisi sonrası yürüme süresi yapılan işlemin durumuna göre değişmektedir. Örneğin; ayak bileği bağ rekonstrüksiyonu operasyonundan sonra 3 hafta, artroskopik mikrokırık operasyonundan sonra ise 2 hafta boyunca ameliyatlı tarafa bastırılmaz. Ayak bileğine uygulanan diğer artroskopik operasyonlardan sonra ise genelde ertesi gün hasta ameliyatlı tarafına basarak yürüme imkanına sahiptir. Aksamadan yürüme ise yine yapılan işlem tipine ve hastanın rehabilitasyona uyumuna göre değişmektedir. 

 

Ayak bileği ameliyatı ücreti nasıl belirlenir?

Ayak bileği artroskopisi ameliyatında ameliyat fiyatının belirlenmesinde en önemli kalemler operasyonda kullanılacak malzemelerdir. Artroskopi operasyonları temel olarak teknolojik aletlerin kullanıldığı ve malzeme kalitesi ile operasyon başarı oranının paralel olduğu ameliyatlardır. Bu nedenle operasyonda kaliteli ortopedik implant malzemelerinin kullanılması olmazsa olmazdır. Ameliyat fiyatını belirleyen diğer önemli kalemler ise cerrahi ekip ve operasyonun gerçekleştirileceği hastane olarak söylenebilir. Cerrahi tecrübe ve operasyonun yapılacağı merkezin standartlara uygun olması da çok önemlidir. Bu iki bileşen, hasta memnuniyeti ve operasyonun başarı oranı son derece önemli bileşenlerdir. Son olarak operasyon sonrası olmazsa olmazlardan birisi olan rehabilitasyon ve fizyoterapi uygulamaları da bir diğer masraf kalemi olarak söylenebilir.

 

Ayak bileği artroskopisi ameliyatı kaç saat sürer?

Ayak bileği artroskopisi ameliyatlarında ameliyat süresini, dolayısıyla da anestezi süresinin belirlenmesinde hastaya hangi işlemlerin yapılacağı çok önemlidir. Örneğin artroskopik ayak bileği dış yan bağ rekonstrüksiyonu tahmini 2 saatli bir operasyon iken, artroskopik mikrokırık işlemi ortalama 15 dakika sürmektedir. Ameliyat süresinin uzaması hastada komplikasyon riskini artırır. Bu yüzden ayak bileği artroskopisi ameliyatı, doğru ekipman altyapısı ve tecrübeli cerrahi ekip ile birlikte mümkün olan en kısa zamanda uygulanmalı ve hasta cerrahi servise teslim edilmelidir.

 

Ayak bileği artroskopisi riskli mi?

Ayak bileği artroskopisi kapalı bir ameliyat olduğu için, açık cerrahilere göre çok daha düşük komplikasyon oranlarına sahiptir. Genel olarak tüm ameliyatlarda görülen anestezi komplikasyonları ve enfeksiyon, ayak bileği artroskopisinde de en sık görülen komplikasyonlardır. Kitabi bilgi olarak en ufak cerrahi işlemde dahi belirli oranda komplikasyon riski vardır. Önemli olan operasyon esnasında veya sonrasında gelişen bu komplikasyonların yönetilmesi ve tedavi edilmesidir. Tecrübeli bir cerrahi ekip tarafından en kısa sürede komplikasyonun tanınması ve doğru tedavinin başlanması gerekmektedir.

 

Ayak bileği artroskopisi kimlere yapılır?

Ayak bileği artroskopisi uygulamaları gelişen teknoloji ve cerrahi tecrübe sayesinde, son zamanlarda kullanım sıklığı giderek artan popüler bir cerrahi uygulamadır. Ayak bileği artroskopisi sayesinde ön ve arka bölümden ayak bileği eklemine birtakım deliklerden (portal) girilerek tüm ayak bileği eklemi tam olarak görüntülenebilmektedir. Bu geniş erişim sayesinde; talus ön eklem yüzü kıkırdak hastalıkları, osteokondral defektler, eklem enfeksiyonları (septik artrit hastalığı), iç yan bağ yaralanmaları, dış yan bağ yaralanmaları ve ön ayak bileği sıkışma sendromu, aşil tendon problemleri, arka ayak sıkışma sendromu, subtalar eklem hastalıkları, eklem kireçlenmeleri, talus arka eklem yüzü kıkırdak sorunları, osteokondral defektler, os trigonum problemleri ve başparmak fleksör tendon hastalıkları günümüzde başarı ile tedavi edilebilmektedir. Teorik olarak ayak bileği artroskopisi ameliyatı için belirli bir yaş ayrımı bulunmaz ve her yaşta hastaya uygulanabilir.

 

Ayak bileği artroskopisi sonrası fizik tedavi gerekir mi?

İster açık şekilde ister kapalı şekilde yapılıyor olsun tüm eklem cerrahilerinde operasyon başarısı için, ameliyat sonrası yapılacak doğru fizik tedavi kesinlikle gerekli ve çok önemlidir. Ayak bileği artroskopisi ameliyatlarından sonra cerrah servise geldiği ilk vizitte hastaya ayak bileği pozisyonu ve mobilizasyonu hakkında bilgi verir. Böylece hastanın fizik tedavisi başlamış olur. Sonrasında devam eden yatak başı egzersizler ve fizyoterapist eşliğinde yapılan çalışmalar, ameliyat başarısında direkt etki eder. Hasta öncelikle cerrah sonrasındaki dönemde ise fizyoterapist eşliğinde yapılan egzersiz ve mobilizasyon uygulamalarına birebir riayet etmeli ve uyum sağlamalıdır.

 

Ayak bileği artroskopisi sonrası ne olur?

Ayak bileği artroskopisi sonrasında hastaneden geçen zaman boyunca ağrı ve konfor durumu değişkendir. Bunu etkileyen en önemli 2 faktör yapılan cerrahi işlem ve anestezi şeklidir. Örneğin spinal veya epidural anestezi denilen belden aşağı anestezi yapılırsa hasta ameliyat sonrası erken dönemde daha ağrısız olur. Genel anestezi ile operasyon yapılırsa ameliyat sonrası saatlerde ağrı daha fazla hissedilir. Ayak bileği artroskopisi cerrahisinde kemiğe yapılan müdahaleler de genel olarak yumuşak doku müdahalelerinden daha ağrılıdır. Hasta ameliyat akşamı doktoru tarafından yürütülür. Hastanın ameliyatlı tarafın üzerine ne zaman bastırılacağı ise ameliyatın tipine göre doktoru tarafından belirlenen bir durumdur.

 

Ayak bileği artroskopisi totbid nedir?

TOTBID (Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği) derneğinin en önemli alt derneklerinden bir tanesi de ayak ayak bileği cerrahisi derneğidir. Ayak bileği artroskopisi, ayak deformite ameliyatları, ayak dejeneratif hastalıkları gibi durumlar bu alt dernek çatısı altında irdelenir.

 

Ayak bileği artroskopisi neden yapılır?

Ayak bileği eklemi çevresindeki bölgede yer alan kıkırdak, kiriş ve kapsüle yapılan tanı ve tedaviye yönelik kapalı olarak uygulanmaktadır. Ayak bileği artroskopisi ile talus eklem yüzü kıkırdak hastalıkları, osteokondral defektler, eklem enfeksiyonları (septik artrit hastalığı), iç yan bağ yaralanmaları, dış yan bağ yaralanmaları ve ön ayak bileği sıkışma sorunları tedavi edilebilir. Ayrıca ayak bileği artroskopisinde ise; aşil tendon problemleri, eklemde serbest cisim (eklem faresi) bulunması, arka ayak sıkışma sendromu, subtalar eklem hastalıkları, eklem kireçlenmeleri, talus arka eklem yüzü kıkırdak sorunları,osteokondral defektler, os trigonum problemleri ve başparmak fleksör tendon hastalıkları gibi hastalıklar tedavi edilebilir.

 

Ayak bileği ameliyatı nasıl oluyor?

Ayak bileği artroskopisi, ayak bileğinin ön veya arka kısmından açılan deliklerden (portal) ekleme girilerek kamera ve diğer el aletleri ile yapılan kapalı cerrahi bir işlemdir. Belden aşağısına yapılan anestezi (spinal veya epidural anestezi) veya genel anestezi altında uygulanabilir. Ortalama 1 günlük hastane yatışı gerektirmektedir. Artroskopi kulesi ve setleri adı verilen cerrahi gereçler aracılığıyla kapalı olarak ekleme ulaşılır. Eklem hastalıklarının tanı ve tedavileri uygulanır. Hızlı ve güvenli bir cerrahi işlem ve hızlı bir rehabilitasyon süreci amaçlanmaktadır. Eklem hastalıklarının tedavisinde son zamanlarda giderek kullanımı artan artroskopi operasyonlarında kullanılan ortopedik gereç ve implantların kalitesi ve cerrahi tecrübe; artroskopik işlemlerin başarısında en önemli etmenlerdir.

 

Ayak bileği artroskopisi kaç günde iyileşir?

Ayak bileği operasyonunda 1 günlük hastane yatışı gerekmektedir. Operasyondan hemen sonra rehabilitasyon başlanmaktadır. Yapılan işleme göre hasta, ameliyatın ertesi günü operasyon yapılan tarafın üzerine basarak yürüyebilmektedir. Günlük hayata dönüş ise, yapılan operasyona göre 1 hafta ile 4 hafta arasında değişmektedir.

 

Ayak bileği artroskopisinde talus üst yüzeyinde görülen kıkırdak ve kemik hasarı (osteokondral defekt).

Ayak bileği artroskopisinde talus üst yüzeyinde görülen kıkırdak ve kemik hasarı (osteokondral defekt).

 

Ayak bileği artroskopisi öncesinde ayak bileğinin hazırlanması ve portallerin (giriş delikleri) işaretlenmesi.

Ayak bileği artroskopisi öncesinde ayak bileğinin hazırlanması ve portallerin (giriş delikleri) işaretlenmesi.

 

Ayak bileği artroskopisi başlangıç aşamasında işaretlenen portallerden kamera ile ekleme girilmesi.

Ayak bileği artroskopisi başlangıç aşamasında işaretlenen portallerden kamera ile ekleme girilmesi.

 

Önceki BlogDiz Protezi Ameliyatı (Total Diz Artroplastisi)
Sonraki BlogOmurga Cerrahisi Nedir? Hangi Hastalıkları Tedavi Eder?

Ortopedi İstanbul

Ortopedi İstanbul, uzman ortopedi hekimlerini bir araya getirerek kurulan multidisipliner bir ekiptir. Amacı, ortopedi alanında yüksek hasta memnuniyeti ve düşük komplikasyon oranı sağlamaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) ve Özel Sağlık Sigortası (ÖSS) ile anlaşmalarımız bulunmaktadır.

Telefon / WhatsApp: 0536 452 53 77

Adres: Cevizli Mah. Bağdat Cd. No:547 Maltepe / İstanbul

 

Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez.

Telif Hakkı © 2023 Ortopedi İstanbul. Tüm hakları saklıdır. | Powered by Mad Men Agency

Whatsapp