Diz Protez Revizyonu

 

Diz Protez Revizyonu Nedir?

Diz protezi revizyonu daha önce hastaya uygulanan diz protezinin, çeşitli nedenlerden dolayı iş görememesi sonrasında yapılan protezin değiştirilmesi ve yenilenmesi operasyonudur. Diz protezi revizyon operasyonunun nedenleri arasında enfeksiyon, gevşeme, parçalarda kırılma veya protez çevresi kemik kırıkları sayılabilir. Revizyon ameliyatı ilk ameliyata göre çok daha özellikli ve teknik bir ameliyattır. Ameliyat esnasında ihtiyaca uygun olarak protez parçalarının tamamı (total revizyon) veya bir kısmı (parsiyel revizyon) değiştirilebilir. Operasyon sonrasında hastalar ortalama 2 veya 3 gün hastanede yatırılır. Ameliyatın sonrasındaki ilk gün hastalar ameliyatlı tarafa basarak yürüyebilir ve rehabilitasyon dönemleri başlar.

 

Diz Protez Revizyonu Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Diz protezi revizyon ameliyatları gerek cerrahi teknik gerek maliyet gerekse de hasta morbiditesi açısından ilk diz protezi ameliyatına göre çok daha kompleks ameliyatlardır. Hastanın kalan kemik stokları revizyon operasyonunda kullanılır. Bu yüzden revizyon operasyonları çoğu zaman hastanın son şansı olabilir. Bu bilinç ile çok özenli ameliyat öncesi planlama yapılarak hasta için en uygun cerrahi yapılmalı ve ağrısız, fonksiyonel bir diz eklemi elde edilmesi amaçlanmalıdır. Hastanın revizyon nedeni enfeksiyon ise; 2 seanslı operasyonlar gerekmektedir. İlk seansta enfekte protez çıkarılıp dize antibiyotikli kemik çimentosu (spacer) konulur ve antibiyotik tedavisi başlanır. Enfeksiyon değerleri kan tetkikleri ile kontrol edilir. Enfeksiyon değerlerinin gerilediği görüldüğünde ise 2. Aşamaya geçilir. 2. Operasyonda ise dizdeki antibiyotikli kemik çimentosu çıkarılarak yerine revizyon diz protezi uygulanır. Enfeksiyon dışındaki revizyon nedenlerinde ise hastaya tek operasyonda protezin çıkarılması ve revizyon diz protezinin yerleştirilmesi ameliyatı yapılır.

 

Diz Protez Revizyonu Ameliyatı Riskleri

Revizyon diz protezi operasyonun riskleri; anesteziye bağlı riskler ve cerrahiye bağlı riskler olarak temelde ikiye ayrılır. Anesteziye bağlı riskler hastanın hastalıklarına göre tüm ameliyatlarda görülebilecek narkoza bağlı komplikasyonlardır. Ameliyata bağlı riskler ise; cerrahi yara problemi, enfeksiyon, protezin tutunmaması ve gevşemesi olarak sayılabilir.

 

Total Diz Protez Revizyonu Nedir?

Diz protezi revizyonları 2 çeşittir. Ameliyatta protez parçalarının tamamı (total revizyon) veya bir kısmı (parsiyel revizyon) değiştirilebilir. Eğer diz protezinin femur ve tibia kemiklerindeki metal kısmı ve eklemde yer alan polietilen plastik kısmının tamamı değiştirilirse buna total diz protezi revizyonu denmektedir.

 

Diz Protez Revizyonu Cerrahisi

Diz protezi revizyonu cerrahisi, hastanın çoğu zaman son şansı olabilir. Bu nedenle mutlaka ehil, deneyimli cerrahlar tarafından uygulanmalı ve uygun hastanelerde kaliteli malzemeler kullanılarak yapılmalıdır. Revizyon diz protezi, yaklaşık 90-120 dakika arasında süren bir operasyondur. Hastalara operasyon esnasında veya sonrasında 1 veya 2 ünite kan gereksinimi olmaktadır. Operasyon genel veya epidural anestezi altında uygulanır. Hastalar operasyon sonrası ortalama 2 veya 3 gün hastanede yatıp sonrasında evlerine taburcu olmaktadır.

 

Diz Protez Revizyonu Cerrahisi Öncesi

Diz protezi revizyonu cerrahisi öncesi, protezin revizyona gidiş nedenleri iyi irdelenmelidir. Gevşemeye neden olan metabolik iç hastalıklar, obezite, enfeksiyon veya kırık gibi nedenler tamamen ortaya konulmalıdır. Revizyon cerrahisi ile eş zamanlı olarak altta yatan bu nedenler de mümkün mertebe tedavi edilmelidir. Cerrahi öncesinde, yumuşak doku ve kemik dengeleri, boy uzunlukları, eklem hareketleri not edilmelidir. Operasyonda kullanılacak malzemeler mutlaka kaliteli olmalı ve özenle seçilmelidir. Cerrahi öncesi planlamada uygulanacak operasyon kâğıt üzerinde yapılmalı; bilgisayar destekli sistemler (preop templating) üzerinde en ince ayrıntısına kadar planlanmalıdır.

 

Diz Protez Revizyonu Cerrahisi Sonrası

Diz protezi revizyon cerrahisi sonrası dönem, operasyon kadar önemlidir. Hastalarda kısa vadede en önemli komplikasyon olan enfeksiyonun önüne geçilmesi gerekir. Bu neden cerrahi sonrası dönemde yara bakımı, pansuman, beslenme ve antibiyotik kullanımı elzem basamaklardır. Cerrahi sonrası bir diğer önemli nokta ise; rehabilitasyondur. Rehabilitasyon dönemi hasta anestezi etkisinden çıkar çıkmaz yatak içerisinde cerrah tarafından başlatılır ve hastaya çeşitli egzersizler gösterilir. Hasta cerrahi sonrası ilk gün yürütülür ve fizyoterapist eşliğinde rehabilitasyona başlar. Rehabilitasyon dönemi sonrasında normal şartlarda 1. Ayda hastanın aksamadan yürümesi ve tama yakın eklem hareket açıklığına kavuşması beklenir.

 

Sizlerden gelen sıkça sorulan sorular ve cevapları…

 

Diz protezi tekrar yapılır mı?

Diz protezi ameliyatı sonrası geçen dönemde protezde görülen gevşeme, enfeksiyon, kırık ve aşınma gibi sebeplerden dolayı diz protezleri işlevsiz ve ağrılı hale gelebilir. İlaç tedavisine yanıtsız ve ilerleyici semptomları olan diz protezi hastalarına revizyon diz protezi tekrar yapılabilir. Diz protezi revizyonu ameliyatı sonrası ağrısız ve fonksiyonel dizin tekrar elde edilmesi amaçlanmaktadır.

 

Diz protezi gevşemesi nasıl geçer?

Diz protezi gevşemesi tanısı; fizik muayene, röntgen , tomografi ve sintigrafi tetkikleri sonucu konulur. Gevşemenin nedeni genel olarak aşınma veya enfeksiyondur. Sebep ne olursa olsun diz protezinin gevşemesi durumunda, cerrahi dışı yöntemlerle iyileşmesi imkansızdır. Böyle bir durumda kaçınılmaz tedavi diz protezi revizyon ameliyatıdır. Gevşeme tanısı konulduktan sonra Uygun şekilde yapılan diz protezi revizyon cerrahisi sonrası ağrısız ve fonksiyonel bir diz elde etmek mümkün olmaktadır.

 

Revizyon artroplasti nedir?

Diz protezi operasyonu sonrasında herhangi bir nedene bağlı olarak protezin değişmesi gerekebilmektedir. Diz protezinin çıkarılıp yenisi ile değiştirilmesi ameliyatına revizyon diz artroplastisi denir.

 

İkinci kez diz protezi ameliyatı riskli mi?

İkinci kez diz protezi uygulanması, yani var olan diz protezinin belirli nedenlerden dolayı değiştirilmesi ameliyatına revizyon diz protezi ameliyatı denir. Hastanın var olan kemik stoğunun ilk ameliyattan daha az olması, ilk ameliyata göre cerrahi süre, kanama miktarı ve enfeksiyon oranlarının daha yüksek olması nedeniyle risk artmaktadır. Uygun merkezlerde, deneyimli ekipler ve kaliteli malzemeler ile yapılan diz protezi revizyon operasyonlarında ise riskler minimuma indirilmiştir.

 

Diz protezi revizyonu ameliyatı kaç saat sürer?

Diz protezi revizyonu ameliyatı esas olarak 2 ameliyattır. Revizyon temel olarak 2 basamaktan oluşur. Birincisi ilk ameliyatta konulan protezin çıkarılması, ikinci basamak ise yeni diz protezinin konulmasıdır. Bu nedenle revizyon ameliyatları ilk ameliyata göre ortalama süreleri daha yüksektir. Hasta ve cerraha bağlı şartlara göre değişmekle birlikte ortalama 90-120 dakika arasında sürmesi beklenir.

 

Diz protezi revizyonu ameliyatı kaç günde iyileşir?

Diz protezi revizyonu ameliyatlarında iyileşme süresi ilk ameliyata göre bir miktar daha uzundur. Hasta ameliyattan hemen sonra operasyonu yapan cerrahi ekip tarafından görülerek yatak içi egzersizleri başlanır. Operasyonun ertesi günü ise ameliyatlı tarafa basarak yürütülür. İlk 10 gün destekli (walker veya koltuk değneği) yardımı ile yürümeleri önerilir. Hastalar, yaklaşık 4. Haftada ise aksamadan yürüyebilir pozisyona gelirler.

 

Total diz protezi revizyonu erken dönem sonuçları nelerdir?

Gevşeyen diz protezi eklem içinde hareket ederek çeşitli sorunlar yaratmaktadır. Diz protezi revizyonu planlanan hastanın ameliyat öncesi en önemli şikayetleri; ağrı, aksama, hareket kısıtlılığı ve yürüme mesafelerinde azalmadır. Uygun yapılan revizyon total diz protezi ameliyatı sonrasında tüm bu parametrelerde iyileşme beklenmektedir. Temel amaç revizyon ameliyatı sonrası ağrısız fonksiyonel bir diz eklemi elde edilmesidir. Bunun sağlanması durumunda ise operasyon başarılı olarak kabul edilebilir.

 

Diz artroplasti nedir?

Diz artroplastisi; uyluk ve kaval kemiklerimizin diz eklemini oluşturan kısımlarının ve diz içi yumuşak dokularının çıkarılarak, yerlerine çeşitli ortopedik implantlar konulması ameliyatıdır. Bu sayede diz eklemi yerine metal ve polietilen implantlar konulmuş olur.

 

İltihaplı diz protezi ameliyatı nedir?

Diz protezi ameliyatlarından sonra en kötü komplikasyonlardan bir tanesi dizin iltihap kapıp enfekte olmasıdır. Böyle bir durumda belirli süre sonra protezde gevşeme, hastada ise ağrı ve hareket kısıtlılığı semptomları görülür. Böyle bir durumda diz protezinin değiştirilmesi gerekir. İltihaplı diz protezi ameliyatı, enfekte diz protezinin iki aşamalı olarak çıkarılması ve yerine önce antibiyotikli çimento, sonrasında da revizyon diz protezinin uygulanması ameliyatıdır.

 

Diz protezi çıkma nedenleri?

Diz protezi sonrasında erken dönemde çıkık nadiren görülür. Diz protezinin en sık çıkma nedeni kemik dizilim bozukluğudur. Gevşeme, yumuşak doku dengesizliği, yanlış protez dizaynının seçilmesi ve kırık da sıklıkla görülen diz protezi çıkma nedenlerinden bir tanesidir.

 

Diz kireçlenmesinde diz protez revizyonu ameliyatı mı olunur?

Diz kireçlenmesi (gonartroz) hastalığı tedavisinden tanımlanmış çeşitli tedavi seçenekleri mevcuttur. İlaç tedavisi ve fizik tedavi ile başlayan tedavi skalalarının sonuncusu diz kireçlenmesi ameliyatıdır. Diz kireçlenmesinde yapılması gereken operasyon ise diz protezidir. Diz protezi olmayan olgulara direk diz revizyonu protezi konulmamalıdır. Şayet ilk ameliyatta konulan diz protezinde bir sorun görülürse, o zaman revizyon diz protezi uygulanmaktadır.

 

Diz protez revizyonu tek ameliyatla biter mi?

Diz protezi revizyonu ameliyatını planlarken en önemli parametre, protezin revizyon ameliyatına gidiş nedenidir. Enfeksiyon dışı gevşeme nedenlerinde altın standart tedavi tek aşamada revizyon diz protezidir. Enfeksiyona bağlı olan diz protezi gevşemelerinde ise tek ameliyatla tedavi mümkün olmamaktadır. Enfeksiyon varlığında İlk seansta enfekte protez çıkarılıp dize antibiyotikli kemik çimentosu (spacer) konulur ve antibiyotik tedavisi başlanır. Enfeksiyon değerleri kan tetkikleri ile kontrol edilir. Enfeksiyon değerlerinin gerilediği görüldüğünde ise 2. Aşamaya geçilir. 2. operasyonda ise dizdeki antibiyotikli kemik çimentosu çıkarılarak yerine revizyon diz protezi uygulanır.

 

Re-revizyon diz protezi ameliyatı nedir?

Diz protezi revizyonu ameliyatı yapılan hastalarda da proteze bağlı birtakım sorunlar görülebilir. Cerrahi dışı tedaviler bu sorunları çözmede yetersiz kalır ise revizyon diz protezini de değiştirmek gerekir. Bu ameliyata ise revizyonun revizyonu (re-revizyon) diz protezi ameliyatı denmektedir. Böyle bir durumda kemik stokları genelde ciddi manada azaldığı için daha büyük, rezeksiyon protezi gibi protezler tercih edilmektedir.

Revizyon diz protezi ameliyatında yeni konulan protezin görüntüsü.

Revizyon diz protezi ameliyatında yeni konulan protezin görüntüsü.

 

Gevşeme sebebiyle gerçekleşen protez diz çıkığının röntgen görüntüsü.

Gevşeme sebebiyle gerçekleşen protez diz çıkığının röntgen görüntüsü.

 

Revizyon diz protezi ameliyatı sonrasında diz röntgenleri.

Revizyon diz protezi ameliyatı sonrasında diz röntgenleri.

 

Gevşemiş diz protezinin ameliyat içi görüntüsü.

Gevşemiş diz protezinin ameliyat içi görüntüsü.

 

Revizyon diz protezinde çıkarılan femoral komponent protez parçası.

Revizyon diz protezinde çıkarılan femoral komponent protez parçası.

 

Revizyon diz protezi ameliyatında çıkarılan aşınmış ve gevşemiş protez ve kemik parçaları.

Revizyon diz protezi ameliyatında çıkarılan aşınmış ve gevşemiş protez ve kemik parçaları.

 

Önceki BlogDiz Protezi Ameliyatı (Total Diz Artroplastisi)
Sonraki BlogOmurga Cerrahisi Nedir? Hangi Hastalıkları Tedavi Eder?

Ortopedi İstanbul

Ortopedi İstanbul, uzman ortopedi hekimlerini bir araya getirerek kurulan multidisipliner bir ekiptir. Amacı, ortopedi alanında yüksek hasta memnuniyeti ve düşük komplikasyon oranı sağlamaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) ve Özel Sağlık Sigortası (ÖSS) ile anlaşmalarımız bulunmaktadır.

Telefon / WhatsApp: 0536 452 53 77

Adres: Cevizli Mah. Bağdat Cd. No:547 Maltepe / İstanbul

 

Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez.

Telif Hakkı © 2023 Ortopedi İstanbul. Tüm hakları saklıdır. | Powered by Mad Men Agency

Whatsapp